Indywidualne ubezpieczenie poza szkolne

Ubezpieczenie dziecka – Roczne indywidualne NNW poza szkołą

Koniec roku szkolnego zaczęły się WAKACJE

Nasza specjalna oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia. Jest to ubezpieczenie roczne i może zastąpić ubezpieczenie szkolne. Dodatkowo możemy wybrać sumę ubezpieczenia i zakres ochrony, który lepiej spełni nasze oczekiwania w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

Z naszym ubezpieczeniem dzieci objęte są ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu – w szkole, w domu, na wycieczce lub kolonii. Nawet jeśli Twoje dziecko ma aktualnie ubezpieczenie w szkole, to możesz je ubezpieczyć jeszcze raz – w razie zdarzenia objętego ochroną będziecie mieć dodatkowe pieniądze na leczenie prywatne, badania lub rehabilitację.

Ubezpieczenie dziecka – dla kogo?

Ubezpieczamy:

 • Dzieci do 18 roku życia, w tym:
  • uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich,
  • dzieci w wieku przedszkolnym,
  • dzieci w żłobkach.
 • Dzieci do 18 roku życia, które uprawiają sport w ramach zajęć szkolnych lub są członkami pozaszkolnych klubów sportowych-w zakresie podstawowym pełna ochrona za sport!!!
 • Studentów do 26 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w trybie dziennym

Ubezpieczenie dziecka można wykupić w naszym biurze lub przez internet wypełniając formularz. Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do kontaktu. Warto pomyśleć o ubezpieczeniu dziecka przed wakacjami. Czy wiesz na jaką sumę ubezpieczenia jest ubezpieczone Twoje dziecko w szkole lub przedszkolu i jakie świadczenia masz zapewnione z tamtej polisy?

Składowe pakietu Oszczędny
39,00 zł
Optymalny
65,00 zł
Maksymalny
98,00 zł
Prestiżowy
183,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 55 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 5 000 zł 15 000 zł 25 000 zł
Trwały uszczerbek z progresją 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Pobyt w szpitalu wskutek NW 4 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 10 000 zł
Oparzenie lub odmrożenie ciała 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 10 000 zł
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 3 000 zł 6 000 zł 9 000 zł 10 000 zł
Koszty leczenia 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty operacji plastycznych 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty rehabilitacji 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Pobyt w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Wstrząśnienie mózgu 500 zł 500 zł 500 zł 750 zł
Uciążliwe leczenie – następstwa NW 500 zł 750 zł 1 000 zł 1 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
Pogryzienie przez zwierzęta 200 zł 250 zł 300 zł 300 zł
Osierocenie 2 000 zł 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł
Zdiagnozowanie sepsy 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Pobyt w szpitalu wskutek choroby 300 zł
Czasowa niezdolność do pracy lub nauki 3 000 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 20 000 zł
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Pomoc psychologiczna 600 zł 600 zł 600 zł 600 zł
Poważne zachorowanie 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Cena   39,00 zł   65,00 zł   98,00 zł 183,00 zł

 


Przykład ubezpieczenia w szkole

Zakres SU 10 000 zł
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu 1%SU =1% Uszczerbku

nie więcej niż 100 %

100 zł

10 000 zł

Świadczenie z tytułu śmieci Ubezpieczonego w wyniku NW 100% SU

10 000 zł

Zwrot udokumentowanych Kosztów nabycia środków pomocniczych Do wysokości 20% sumy

do 2 000 zł

Koszty leczenia NNW Do wysokości 10% SU

do 1 000 zł

Pobyt w szpitalu 20 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu jeśli jest więcej niż 4 dni

20 zł

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacynego 50% SU NNW

5 000 zł

Składka

35 zł


Podejmij świadomy wybór i wybierz zakres, który zapewni Twojemu dziecku REALNĄ OCHRONĘ w przypadku nieszczęśliwego wypadku.


Wypełnij i wyślij formularz
Dokonaj wpłaty
W ciągu 24 godzin
otrzymasz polisę

Formularz zamówienia ubezpieczenia

  Dane rodzica:

  Dane dziecka:

  Pliki do pobrania

  Karta produktu

  Ogólne warunki ubezpieczenia