Warta – Ubezpieczenie młodzieży szkolnej i akademickiej

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie osobowe gwarantujące ochronę ubezpieczeniową dzieciom, młodzieży szkolnej i akademickiej, nauczycielom, pracownikom placówek oświatowych w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą oraz świadczeń assistance w kraju. Dodatkowo dla nauczycieli istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w kraju oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej.

ŻłobekSzkoła podstawowaSzkoła średniaSzkoła wyższa
Stały uszczerbek na zdrowiu
Śmierć w wyniku NNW
20 000 zł 50 000 zł
Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 3 000 zł 3 000 zł
Zasiłek dzienny 40 zł/dzień* 60 zł/dzień*
Dzienne świadczenie szpitalne 40 zł/dzień** 60 zł/dzień*
Koszty leczenia NNW w RP 4 000 zł / 1 000 zł*** 10 000 zł / 2 500 zł***
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 zł 75 000 zł
Śmierć na terenie placówki szkolnej 40 000 zł 100 000 zł
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego 1 000 zł 1 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i innych urazów niepowodujących stałego uszczerbku na zdrowiu 200 zł 500 zł
Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł
Śmierć z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł 1 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 200 zł 200 zł
Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych 500 zł 500 zł
Assistance Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU
Składka 72 zł  176 zł

*maksymalnie 90 dni
**pod warunkiem 5-dniowego pobytu, maksymalnie 90 dni
***leczenie szpitalne/ leczenie ambulatoryjne


Wypełnij i wyślij formularz
Dokonaj wpłaty
W ciągu 24 godzin
otrzymasz polisę

Formularz zamówienia ubezpieczenia

  Dane rodzica:

  Dane dziecka:

  Stały uszczerbek na zdrowiu
  Śmierć w wyniku NNW
  20 000 zł 50 000 zł
  Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 3 000 zł 3 000 zł
  Zasiłek dzienny 40 zł/dzień* 60 zł/dzień*
  Dzienne świadczenie szpitalne 40 zł/dzień** 60 zł/dzień*
  Koszty leczenia NNW w RP 4 000 zł / 1 000 zł*** 10 000 zł / 2 500 zł***
  Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 zł 75 000 zł
  Śmierć na terenie placówki szkolnej 40 000 zł 100 000 zł
  Śmierć rodzica/opiekuna prawnego 1 000 zł 1 000 zł
  Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i innych urazów niepowodujących stałego uszczerbku na zdrowiu 200 zł 500 zł
  Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł
  Śmierć z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł 1 000 zł
  Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 200 zł 200 zł
  Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych 500 zł 500 zł
  Assistance Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU
  Składka 79 zł  196 zł

  *maksymalnie 90 dni
  **pod warunkiem 5-dniowego pobytu, maksymalnie 90 dni
  ***leczenie szpitalne/ leczenie ambulatoryjne

  Wypełnij i wyślij formularz
  Dokonaj wpłaty
  W ciągu 24 godzin
  otrzymasz polisę

  Formularz zamówienia ubezpieczenia

   Dane rodzica:

   Dane dziecka:

   Stały uszczerbek na zdrowiu
   Śmierć w wyniku NNW
   20 000 zł 50 000 zł
   Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 3 000 zł 3 000 zł
   Zasiłek dzienny 40 zł/dzień* 60 zł/dzień*
   Dzienne świadczenie szpitalne 40 zł/dzień** 60 zł/dzień*
   Koszty leczenia NNW w RP 4 000 zł / 1 000 zł*** 10 000 zł / 2 500 zł***
   Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 zł 75 000 zł
   Śmierć na terenie placówki szkolnej 40 000 zł 100 000 zł
   Śmierć rodzica/opiekuna prawnego 1 000 zł 1 000 zł
   Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i innych urazów niepowodujących stałego uszczerbku na zdrowiu 200 zł 500 zł
   Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł
   Śmierć z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł 1 000 zł
   Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 200 zł 200 zł
   Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych 500 zł 500 zł
   Assistance Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU
   Składka 76 zł  186 zł

   *maksymalnie 90 dni
   **pod warunkiem 5-dniowego pobytu, maksymalnie 90 dni
   ***leczenie szpitalne/ leczenie ambulatoryjne

   Wypełnij i wyślij formularz
   Dokonaj wpłaty
   W ciągu 24 godzin
   otrzymasz polisę

   Formularz zamówienia ubezpieczenia

    Dane rodzica:

    Dane dziecka:

    Stały uszczerbek na zdrowiu
    Śmierć w wyniku NNW
    20 000 zł 50 000 zł
    Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 3 000 zł 3 000 zł
    Zasiłek dzienny 40 zł/dzień* 60 zł/dzień*
    Dzienne świadczenie szpitalne 40 zł/dzień** 60 zł/dzień*
    Koszty leczenia NNW w RP 4 000 zł / 1 000 zł*** 10 000 zł / 2 500 zł***
    Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 zł 75 000 zł
    Śmierć na terenie placówki szkolnej 40 000 zł 100 000 zł
    Śmierć rodzica/opiekuna prawnego 1 000 zł 1 000 zł
    Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i innych urazów niepowodujących stałego uszczerbku na zdrowiu 200 zł 500 zł
    Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 1 000 zł 1 000 zł
    Śmierć z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł 1 000 zł
    Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 200 zł 200 zł
    Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych 500 zł 500 zł
    OC studenta 20 000 zł 20 000 zł
    Assistance Zgodnie z OWU Zgodnie z OWU
    Składka 88 zł  187 zł

    *maksymalnie 90 dni
    **pod warunkiem 5-dniowego pobytu, maksymalnie 90 dni
    ***leczenie szpitalne/ leczenie ambulatoryjne

    Wypełnij i wyślij formularz
    Dokonaj wpłaty
    W ciągu 24 godzin
    otrzymasz polisę

    Formularz zamówienia ubezpieczenia

     Dane rodzica:

     Dane dziecka:

     USŁUGI W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA ASSISTANCE

     • wizyta lekarza
     • wizyta pielęgniarki
     • konsultacja medyczna/ infolinia
     • korepetycje z wybranych przedmiotów
     • transport medyczny
     • dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
     • wizyta u psychologa

     PLIKI DO POBRANIA

     Ogólne warunki ubezpieczenia