Bezpieczny na drodze

Bezpieczny na Drodze 

jest ubezpieczeniem indywidualnym o charakterze ochronnym, związanym z wypadkami komunikacyjnymi. Zakres ochrony dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Ubezpieczenie obejmuje także rowerzystów.

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę finansową od następstw wypadków komunikacyjnych.

Zalety

 • umowa ubezpieczenia zawierana na czas określony, na min. 1 rok i maksymalnie do 70 roku życia Ubezpieczonego (wiek wstępu: 18-69 lat),
 • suma ubezpieczenia jest stała w całym okresie ubezpieczenia i może wynosić: 2.500 PLN, 5.000 PLN, 7.500 PLN, 10.000 PLN, 15.000 PLN lub 20.000 PLN – wybrana kwota pieniężna stanowi podstawę do określania wysokości świadczeń należnych z tytułu umowy ubezpieczenia, np. świadczenie z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego to 1.000% sumy ubezpieczenia, a zatem od 25.000 PLN do 200.000 PLN,
 • składka może być opłacona jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia albo regularnie: rocznie lub półrocznie,
 • umowa obejmuje ochroną Ubezpieczonego na terenie całego świata.

Zakres ochrony

 • zgon Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • trwała całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego (świadczenie: renta miesięczna)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu, świadczenie płatne za min. 4 dni pobytu w szpitalu)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM, jeżeli pobyt ten spowodowany był wypadkiem komunikacyjnym (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu na OIOM)

Rozszerzenie zakresu ochrony

 • w momencie zawierania umowy ubezpieczenia albo w trakcie trwania umowy ubezpieczenia – w rocznicę polisy – istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o umowę gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (patrz poniżej: Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe)
  dodatkowe informacje
  Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia:
  – jeżeli jesteś osobą fizyczną – w terminie 30 dni od daty jej zawarcia,
  – jeżeli jesteś przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Bezpieczny na Drodze zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.


 

Lp. Ochrona przez 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą (cały świat)!
Bez żadnych dodatkowych badań lekarskich.

Uwaga: ubezpieczenie nie chroni kierowców i pasażerów motocykli i QADÓW.

Dla osób dorosłych od 18 do 69 roku życia!  Kontynuacja aż do 70 roku życia!
Wariant A
z sumą ubezpieczenia
2 500 zł
Wariant B
z sumą ubezpieczenia
5 000 zł
Wariant C
z sumą ubezpieczenia
7 500 zł
Wariant D
z sumą ubezpieczenia
10 000 zł
Wariant E
z sumą ubezpieczenia
15 000 zł
Wariant F
z sumą ubezpieczenia
20 000 zł
1. Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  komunikacyjnego 25.000 zł 50.000 zł 75.000 zł 100.000 zł 150.000 zł 200.000 zł
2. Renta z tytułu trwałej całkowitej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego (płatna przez okres 10 lat) 250 zł

miesięcznie

500 zł

miesięcznie

750 zł

miesięcznie

1.000 zł

miesięcznie

1.500 zł

miesięcznie

2.000 zł miesięcznie
3. Zgon ubezpieczonego (dowolna przyczyna zgonu) 25 zł 50 zł 75 zł 100 zł 150 zł 200 zł
4.

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

za 1%:  (także drobne urazy np. złamania kości lub zwichnięcia stawów)

za 100%:

 

 

25 zł

2.500 zł

 

 

50 zł

5.000 zł

 

 

75 zł

7.500 zł

 

 

100 zł

10.000 zł

 

 

150 zł

15.000 zł

 

 

200 zł

20.000 zł

5.

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu 4 lub więcej dni z powodu NW Komunikacyjnego  (płatne zgodnie z OWU od pierwszego dnia pobytu, max do 21 dni)

25 zł

za każdy dzień pobytu

50 zł

za każdy dzień pobytu

75 zł

za każdy dzień pobytu

100 zł

za każdy dzień pobytu

150 zł

za każdy dzień pobytu

 200 zł

za każdy dzień pobytu

6.

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu na Oddziale Intensywnej Terapii 1 lub więcej dni z powodu NW Komunikacyjnego (płatne od pierwszego dnia, max do 14 dni)

25 zł

za każdy dzień pobytu

50 zł

za każdy dzień pobytu

75 zł

za każdy dzień pobytu

100 zł

za każdy dzień pobytu

150 zł

za każdy dzień pobytu

200 zł

za każdy dzień pobytu

Składka Rocznie
50 zł
Rocznie
70 zł
Rocznie
105 zł
Rocznie
140 zł
Rocznie
210 zł

Możliwość płatności
w 2 ratach
Rocznie
280 zł

Możliwość płatności
w 2 ratach
Kierowca zawodowy samochodów ciężarowych (ład. powyżej 850 kg) lub autobusów dalekobieżnych Rocznie
75 zł
Rocznie
105 zł
Rocznie
157,50 zł
Rocznie
210 zł
Rocznie
315 zł

Możliwość płatności
w 2 ratach
Rocznie
420 zł

Możliwość płatności
w 2 ratach

Uwaga: dzień pobytu w szpitalu – rozumie się przez to każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, z uwzględnieniem dnia przyjęcia do szpitala i dnia wypisu ze szpitala.
Tabela nie jest ofertą w myśl przepisów prawa. Czytaj razem z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia „Bezpieczny na drodze” na stronie www.polisa-zycie.pl

Uwaga: istnieje możliwość skorzystania ze specjalnej zniżki: w przypadku ubezpieczenia jednocześnie, na tych samych warunkach dwóch osób (małżonek, partner), prowadzących wspólne gospodarstwo domowe min. dwa lata, składka dla tych osób ulega obniżeniu o 25 %!!!


Jak kupić polisę

Pobierz wniosek Wypełnij wniosek i prześlij na e-mail,
a oryginał prześlij na adres biura
Dokonaj wpłaty na konto Polisę otrzymasz pocztą na wskazany adres

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o zawarcie umowy

Informacje dotyczące ogólnych warunków terminowego ubezpieczenia


Wyślij zeskanowany wniosek