ERGO 4 – GLOBAL DOCTORS

Wariant PODSTAWOWY Wariant ROZSZERZONY
Suma ubezpieczenia 500 000 euro w roku polisowym
(1 000 000 euro w całym życiu
Ubezpieczonego lub Dziecka)
2 000 000 euro w roku polisowym
(2 000 000 euro w całym życiu
Ubezpieczonego lub Dziecka)
Nowotwór złośliwy TAK TAK
Rak nieinwazyjny lub nowotwór in situ NIE TAK
Stany przednowotworowe NIE TAK
Potrzeba przeprowadzenia: operacji pomostowania tętnic wieńcowych, operacji neurochirurgicznej, wymiany lub naprawy zastawek serca, przeszczepienia narządów od żywego dawcy, przeszczepienia szpiku kostnego NIE TAK
Karencja 180 dni od daty rozpoczęcia
ochrony ubezpieczeniowej
90 dni od daty rozpoczęcia
ochrony ubezpieczeniowej
Przedział wiekowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego 18 lat – 64 lata 18 lat – 64 lata
Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonego 85 lat 85 lat
Przedział wiekowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Dziecka 3 miesiące – 17 lat 3 miesiące – 17 lat
Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej Dziecka 25 lat 25 lat
Second Medical Opinion (druga opinia medyczna) TAK TAK
Medical Concierge Service (opieka medyczna za granicą) TAK TAK
Pokrywanie kosztów: medycznych; podróży i transportu medycznego; zakwaterowania; repatriacji zwłok TAK TAK
Pokrywanie kosztów leków zakupionych w Polsce NIE TAK
Follow Up Care (kontrola stanu zdrowia po zakończeniu leczenia) TAK TAK
Dzienne świadczenie szpitalne NIE TAK
Miejsce świadczenia opieki medycznej za granicą świat bez Polski i USA świat bez Polski

    Formularz: