ERGO 4 – Ubezpieczenie życia i Ubezpieczenie życia NW

Wariant I Wariant II Wariant III
Zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku TAK TAK TAK
Zgon z każdej przyczyny NIE TAK TAK
Maksymalna suma ubezpieczenia 500 000 zł 10 000 000 zł 10 000 000 zł
Obniżająca się suma ubezpieczenia NIE TAK TAK
Możliwość zachowania stałej sumy ubezpieczenia przez zdefiniowany czas zawsze stała suma ubezpieczenia NIE TAK
Możliwość corocznej indeksacji składki i sumy ubezpieczenia NIE NIE TAK
Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową skutków wykonywania zawodów podwyższonego ryzyka + TAK TAK
Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową przy niestandardowym poziomie ryzyka, na podstawie indywidualnej decyzji ERGO Hestii NIE TAK TAK
Minimalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową 18 lat 18 lat 18 lat
Maksymalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową 67 lat 70 lat 70 lat
Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej 70 lat 100 lat 100 lat

    Formularz: