ERGO 4 – Uszkodzenie Ciała NW, Niezdolność do pracy NW i Niezdolność do pracy

Wariant I Wariant II Wariant III
Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku TAK NIE TAK
Złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku TAK NIE TAK
Całkowita niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku NIE TAK TAK
Całkowita niezdolność do pracy z dowolnej przyczyny NIE NIE TAK
Dodatkowe świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy NIE NIE TAK
Forma wypłaty świadczenia jednorazowo jednorazowo renta miesięczna
Maksymalna suma ubezpieczenia 500 000 zł 1 000 000 zł 4 000 000 zł
Obniżająca się suma ubezpieczenia NIE TAK TAK
Możliwość objęcia ochroną ubezpieczniową skutków wykonywania zawodów podwyższonego ryzyka + TAK TAK
Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową przy niestandardowym poziomie ryzyka, na podstawie indywidualnej decyzji ERGO Hestii NIE TAK TAK
Minimalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową 18 lat 18 lat 18 lat
Maksymalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową 67 lat 59 lat 59 lat
Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej 70 lat 65 lat 65 lat

    Formularz: