ERGO 4 – Zdrowie dziecka

Wariant I Wariant II Wariant III
Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku TAK NIE TAK
Złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku TAK NIE TAK
20 zachorowań: nowotwór złośliwy (oraz wypłata 10% sumy ubezpieczenia w razie wystąpienia nowotworu in situ, nowotworu złośliwego prostaty lub raka brodawkowatego tarczycy, które osiągnęły T1N0M0 wg klasyfikacji TNM), przeszczepienie narządu, niewydolność nerek, uraz wielonarządowy, utrata wzroku, oparzenia, śpiączka, utrata słuchu, zapalenie mózgu, choroba Heinego–Medina, cukrzyca typu I, zarażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, łagodny guz mózgu, utrata kończyn, paraliż, niedokrwistość aplastyczna, bakteryje zapalenie opon mózgowych, posocznica (sepsa), ciężki uraz głowy, neuroborelioza NIE TAK TAK
Karencja na zdarzenie niewynikające z NW, trwająca 3 miesiące od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej NIE TAK TAK
Maksymalna suma ubezpieczenia 200 000 zł 200 000 zł 200 000 zł
Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową przy niestandardowym poziomie ryzyka, na podstawie indywidualnej decyzji ERGO Hestii NIE TAK TAK
Minimalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową 3 miesiące 3 miesiące 3 miesiące
Maksymalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową 17 lat 17 lat 17 lat
Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej 25 lat 25 lat 25 lat

    Formularz: