Pakiety WARTA

Pakiet MPakiet VIP
M

Formularz zamówienia ubezpieczenia


  Ilość osób do upoważnionych do wypłaty świadczeń w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej:

  1 OSOBA:

  2 OSOBA:

  1 OSOBA:

  2 OSOBA:

  3 OSOBA:

  1 OSOBA:

  2 OSOBA:

  3 OSOBA:

  4 OSOBA:

  Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej wnioskopolisy: (odpowiedź negatywna oznacza brak możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia)

  VIP

  Formularz zamówienia ubezpieczenia


   Ilość osób do upoważnionych do wypłaty świadczeń w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej:

   1 OSOBA:

   2 OSOBA:

   1 OSOBA:

   2 OSOBA:

   3 OSOBA:

   1 OSOBA:

   2 OSOBA:

   3 OSOBA:

   4 OSOBA:

   Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej wnioskopolisy: (odpowiedź negatywna oznacza brak możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia)