Ubezpieczenia Ochrona z Plusem

PAKIET OCHRONNY

TRADYCJA

Zakres ochrony, jak w tradycyjnym ubezpieczeniu pracowniczym:

 • śmierć,
 • śmierć w NNW, komunikacyjnym i przy pracy,
 • niezdolność do pracy,
 • uszczerbek,
 • śmierć rodziców i teściów,
 • urodzenie dziecka,
 • osierocenie dziecka.
NOWOCZESNOŚĆ
 • Łączenie ochrony z serwisami medycznymi w: poważnym zachorowaniu czy urodzeniu dziecka wymagającego leczenia
 • Szeroki zakres umów chroniących zdrowie: poważnych zachorowań czy operacji medycznych
 • Umowa ze świadczeniami medyczno – opiekuńczymi AXA MEDI
 • Dostęp do programu rabatowego
 • Przyjazna i kompleksowa dokumentacja ubezpieczeniowa: OWU, wniosek, polisa

Kto – może być ubezpieczony?

UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY

Osoba, która ukończyła 18 rok życia i nie ukończyła (w zależności od kwotacji): 50 lub 55 lub w szczególnych przypadkach 60 roku życia

Ochrona może być rozszerzona na członków rodziny:

 • współmałżonka,
 • dziecko – własne lub przysposobione, które nie ukończyło 25. r.ż.; w zakresie pobytu w szpitalu: dziecko które ukończyło 1. r.ż.,
 • rodziców,
 • rodziców współmałżonka

Czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa do ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 69 rok życia.


WARIANTY UBEZPIECZENIA

DLA MNIEDLA MNIE I MOJEJ RODZINYDLA MNIE I MOJEJ RODZINY PLUSDLA MNIE I MOJEJ RODZINY PREMIUMDLA MNIE I DLA DZIECKA
Zakres ubezpieczenia Kod wariantu Karencja
MD1 MD2 MD3 MD4
Zakres ubezpieczenia dla
Ubezpieczonego
Wysokość świadczenia (w zł)
Śmierć Ubezpieczonego w
następstwie wypadku
komunikacyjnego
120 000 140 000 160 000 250 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego
wypadku
60 000 70 000 80 000 150 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego w
następstwie zawału serca lub
udaru mózgu
45 000 50 000 60 000 100 000 6 miesięcy
Śmierć Ubezpieczonego 30 000 35 000 40 000 50 000 6 miesięcy
Uszczerbek lub uszkodzenia ciała
Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 30 000 40 000 50 000 60 000 brak
1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 300 400 500 600
Niezdolność Ubezpieczonego do
pracy w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
10 000 15 000 20 000 30 000 brak
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wypadek komunikacyjny 160 180 220 400 brak

Świadczenie za każdy dzień
pobytu w szpitalu trwającego
nieprzerwanie co najmniej:

 • 1 dzień w przypadku obrażeń
  ciała
 • 4 dni – w przypadku
  choroby lub ciąży (wyłączając poród fizjologiczny)
 • 10 dni – w przypadku powikłań poporodowych

Maksymalnie za 180 dni

nieszczęśliwy wypadek 90 100 130 200 brak

choroba, ciąża (wyłączając poród
fizjologiczny), obrażenia ciała

30 40 50 70 3 miesiące;
NW – brak
OIOM/OIT 500 500 500 500 brak
rekonwalescencja 250 250 250 250 3 miesiące
sanatorium 500 500 500 500 3 miesiące
Poważne zachorowanie
Ubezpieczonego
29 chorób i zabiegów w ramach
katalogu A
10 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD 3 miesiące
Poważne zachorowanie
Ubezpieczonego
38 chorób i zabiegów w ramach
katalogu B –
12 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów
zgodnie z OWUD 3 miesiące
Poważne zachorowanie
Ubezpieczonego
51 chorób i zabiegów w ramach
katalogu C –
14 000 18 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów
zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD 3 miesiące
Operacja medyczna Ubezpieczonego

(553 operacje wymienione w
Tabeli operacji medycznych)

1 klasa 500 600 1 000 1 400
2 klasa 300 360 600 840 3 miesiące
3 klasa 100 120 200 280
Świadczenia opiekuńcze
AXA 24
– świadczenia opiekuńcze dla
Ubezpieczonego oraz jego rodziny
zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD brak
Program Rabatowy
AXA Benefit

Składka miesięczna (w zł)

42,00 52,00 64,00 86,00
Dodatkowe świadczenia medyczne i
opiekuńcze
Składka miesięczna (w zł) Karencja

AXA MEDI – świadczenia medyczne i
opiekuńcze w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

Forma indywidualna

7,00 brak

AXA MEDI – świadczenia medyczne i
opiekuńcze w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

Forma rodzinna

21,00 brak
Zakres ubezpieczenia Kod wariantu Karencje
MR1 MR2 MR3 MR4 MR5
Zakres ubezpieczenia dla
Ubezpieczonego
Wysokość świadczenia (w zł)
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 60 000 80 000 100 000 120 000 200 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego
wypadku
40 000 50 000 60 000 70 000 100 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego w
następstwie zawału serca lub
udaru mózgu
30 000 40 000 50 000 60 000 100 000 6 miesięcy
Śmierć Ubezpieczonego 20 000 25 000 30 000 35 000 50 000 6 miesięcy
Osierocenie dziecka 2 000 2 500 3 000 3 500 5 000 6 miesięcy
Uszczerbek lub uszkodzenia ciała
Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 20 000 25 000 28 000 30 000 45 000 brak
1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 200 250 280 300 450
Niezdolność Ubezpieczonego do
pracy w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
5 000 10 000 20 000 brak
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
Świadczenie za każdy dzień
pobytu w szpitalu trwającego
nieprzerwanie co najmniej:

 • 1 dzień w przypadku obrażeń ciała
 • 4 dni – w przypadku choroby lub ciąży (wyłączając poród fizjologiczny)
 • 10 dni – w przypadku powikłań poporodowych Maksymalnie za 180 dni
wypadek komunikacyjny 200 220 240 260 270 brak
nieszczęśliwy wypadek 100 120 140 160 170 brak
choroba, ciąża (wyłączając poród fizjologiczny), obrażenia ciała 30 40 50 60 50 3 miesiące; NW – brak
OIOM/OIT 500 500 500 500 500 brak
rekonwalescencja 250 250 250 250 250 brak
sanatorium 500 500 500 500 500 3 miesiące
świadczenia ambulatoryjne 3 miesiące
Poważne zachorowanie
Ubezpieczonego
29 chorób i zabiegów w ramach katalogu A 5 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD 3 miesiące
poważne zachorowanie
Ubezpieczonego
38 chorób i zabiegów w ramach katalogu B 6 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD 3 miesiące
Poważne zachorowanie
Ubezpieczonego
51 chorób i zabiegów w ramach katalogu C 7 000 8 000 10 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD 3 miesiące
Operacja medyczna Ubezpieczonego
(553 operacje wymienione w Tabeli operacji medycznych)
1 klasa 500 1 000 3 miesiące
2 klasa 300 600
3 klasa 100 200
Zakres ubezpieczenia dla
współmałżonka
Śmierć współmałżonka w
następstwie nieszczęśliwego
wypadku
10 000 12 000 16 000 20 000 27 000 brak
Śmierć współmałżonka 5 000 6 000 6 000 7 000 7 000 6 miesięcy
Uszczerbek na zdrowiu
współmałżonka w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała brak
1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała
Pobyt współmałżonka w szpitalu
Świadczenie za każdy dzień
pobytu w szpitalu trwającego
nieprzerwanie co najmniej:

 • 1 dzień w przypadku obrażeń ciała
 • 4 dni – w przypadku choroby lub ciąży (wyłączając poród fizjologiczny)
 • 10 dni – w przypadku powikłań poporodowych Maksymalnie za 180 dni
wypadek komunikacyjny brak
nieszczęśliwy wypadek brak
choroba, ciąża (wyłączając poród
fizjologiczny), obrażenia ciała
3 miesiące;
NW – brak
OIOM/OIT brak
rekonwalescencja 3 miesiąca
sanatorium 3 miesiące
Poważne zachorowanie
współmałżonka
29 chorób i zabiegów w ramach katalogu A 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów 3 miesiące
Zakres ubezpieczenia dla dziecka
Śmierć dziecka w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
2 000 4 000 5 000 8 000 10 000 brak
Śmierć dziecka 2 000 2 500 3 000 4 000 5 000 6 miesięcy
Pobyt dziecka w szpitalu
Świadczenie za każdy dzień
pobytu w szpitalu trwającego
nieprzerwanie co najmniej:

 • 1 dzień w przypadku obrażeń ciała
 • 4 dni – w przypadku choroby lub ciąży (wyłączając poród fizjologiczny) Maksymalnie za 30 dni w przypadku choroby i 180 dni w razie wypadku, ale łącznie nie więcej niż za 180 dni
wypadek komunikacyjny brak
nieszczęśliwy wypadek brak
choroba, ciąża (wyłączając poród
fizjologiczny), obrażenia ciała
3 miesiące; NW – brak
Poważne zachorowanie dziecka 16 chorób i zabiegów 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów 3 miesiące
Urodzenie się dziecka urodzenie się żywego dziecka
Ubezpieczonemu
700 900 1 000 1 200 1 500 10 miesięcy
konsultacje lekarzy specjalistów w
przypadku urodzenia się dziecka
wymagającego leczenia
10 miesięcy
Urodzenie się dziecka
wymagającego leczenia
które przy urodzeniu otrzymało 1-4
punktów w skali Apgar
700 900 1 000 1 950 2 250 10 miesięcy
które przy urodzeniu otrzymało 5-8
punktów w skali Apgar, urodziło
się z wadą wrodzoną, urodziło
się jako wcześniak
700 900 1 000 1 700 2 000 10 miesięcy
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD 10 miesięcy
Urodzenie się martwego noworodka 1 000 1 500 2 000 2 600 3 000 10 miesięcy
Zakres ubezpieczenia dla rodzica
Ubezpieczonego lub rodzica
współmałżonka
Śmierć rodziców Ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego
wypadku
1 100 1 200 2 000 3 000 4 000 brak
Śmierć rodziców Ubezpieczonego 1 100 1 200 1 400 1 600 2 000 6 miesięcy
Śmierć rodziców współmałżonka w
następstwie nieszczęśliwego
wypadku
1 100 1 200 2 000 3 000 4 000 brak
Śmierć rodziców współmałżonka 1 100 1 200 1 400 1 600 2 000 6 miesięcy
Świadczenia opiekuńcze
AXA 24 – świadczenia opiekuńcze dla
Ubezpieczonego oraz jego rodziny
zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD brak
Program Rabatowy
AXA Benefit
Składka miesięczna (w zł) 44,00 54,00 64,00 78,00 98,00
Dodatkowe świadczenia medyczne i
opiekuńcze
Składka miesięczna (w zł) Karencja

AXA MEDI – świadczenia medyczne i
opiekuńcze w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

Forma indywidualna

7,00 brak

AXA MEDI – świadczenia medyczne i
opiekuńcze w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

Forma rodzinna

21,00 brak
Zakres ubezpieczenia Kod wariantu Karencje
MR+1 MR+2 MR+3
Zakres ubezpieczenia dla
Ubezpieczonego
Wysokość świadczenia (w zł)
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 60 000 80 000 100 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego
wypadku
40 000 50 000 60 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego w
następstwie zawału serca lub
udaru mózgu
30 000 40 000 50 000 6 miesięcy
Śmierć Ubezpieczonego 20 000 25 000 30 000 6 miesięcy
Osierocenie dziecka 2 000 2 500 3 000 6 miesięcy
Uszczerbek lub uszkodzenia ciała
Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 20 000 25 000 28 000 brak
1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 200 250 280
Niezdolność Ubezpieczonego do
pracy w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
5 000 brak
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
Świadczenie za każdy dzień
pobytu w szpitalu trwającego
nieprzerwanie co najmniej:

 • 1 dzień w przypadku obrażeń ciała
 • 4 dni – w przypadku choroby lub ciąży (wyłączając poród fizjologiczny)
 • 10 dni – w przypadku powikłań poporodowych Maksymalnie za 180 dni
wypadek komunikacyjny 200 220 240 brak
nieszczęśliwy wypadek 100 120 140 brak
choroba, ciąża (wyłączając poród
fizjologiczny), obrażenia ciała
30 40 50 3 miesiące; NW – brak
OIOM/OIT 500 500 500 brak
rekonwalescencja 250 250 250 brak
sanatorium 500 500 500 3 miesiące
świadczenia ambulatoryjne 3 miesiące
Poważne zachorowanie
Ubezpieczonego
29 chorób i zabiegów w ramach katalogu A 5 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD 3 miesiące
poważne zachorowanie
Ubezpieczonego
38 chorób i zabiegów w ramach katalogu B 6 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD 3 miesiące
Poważne zachorowanie
Ubezpieczonego
51 chorób i zabiegów w ramach katalogu C 7 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD 3 miesiące
Operacja medyczna Ubezpieczonego
(553 operacje wymienione w Tabeli operacji medycznych)
1 klasa 3 miesiące
2 klasa
3 klasa
Zakres ubezpieczenia dla
współmałżonka
Śmierć współmałżonka w
następstwie nieszczęśliwego
wypadku
10 000 12 000 16 000 brak
Śmierć współmałżonka 5 000 6 000 6 000 6 miesięcy
Uszczerbek na zdrowiu
współmałżonka w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała brak
1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała
Pobyt współmałżonka w szpitalu
Świadczenie za każdy dzień
pobytu w szpitalu trwającego
nieprzerwanie co najmniej:

 • 1 dzień w przypadku obrażeń ciała
 • 4 dni – w przypadku choroby lub ciąży (wyłączając poród fizjologiczny)
 • 10 dni – w przypadku powikłań poporodowych Maksymalnie za 180 dni
wypadek komunikacyjny 130 200 brak
nieszczęśliwy wypadek 80 100 brak
choroba, ciąża (wyłączając poród
fizjologiczny), obrażenia ciała
30 40 3 miesiące; NW – brak
OIOM/OIT 500 500 brak
rekonwalescencja 250 250 3 miesiąca
sanatorium 500 500 3 miesiące
Poważne zachorowanie
współmałżonka
29 chorób i zabiegów w ramach katalogu A 4 000 5 000 6 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD 3 miesiące
Zakres ubezpieczenia dla dziecka
Śmierć dziecka w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
2 000 4 000 5 000 brak
Śmierć dziecka 2 000 2 500 3 000 6 miesięcy
Pobyt dziecka w szpitalu
Świadczenie za każdy dzień
pobytu w szpitalu trwającego
nieprzerwanie co najmniej:

 • 1 dzień w przypadku obrażeń ciała
 • 4 dni – w przypadku choroby lub ciąży (wyłączając poród fizjologiczny) Maksymalnie za 30 dni w przypadku choroby i 180 dni w razie wypadku, ale łącznie nie więcej niż za 180 dni
wypadek komunikacyjny brak
nieszczęśliwy wypadek brak
choroba, ciąża (wyłączając poród
fizjologiczny), obrażenia ciała
3 miesiące; NW – brak
Poważne zachorowanie dziecka 16 chorób i zabiegów 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów 3 miesiące
Urodzenie się dziecka urodzenie się żywego dziecka
Ubezpieczonemu
600 700 1 000 10 miesięcy
konsultacje lekarzy specjalistów w
przypadku urodzenia się dziecka
wymagającego leczenia
zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD 10 miesięcy
Urodzenie się dziecka
wymagającego leczenia
które przy urodzeniu otrzymało 1-4
punktów w skali Apgar
10 miesięcy
które przy urodzeniu otrzymało 5-8
punktów w skali Apgar, urodziło
się z wadą wrodzoną, urodziło
się jako wcześniak
10 miesięcy
konsultacje lekarzy specjalistów 10 miesięcy
Urodzenie się martwego noworodka 1 000 1 500 2 000 10 miesięcy
Zakres ubezpieczenia dla rodzica
Ubezpieczonego lub rodzica
współmałżonka
Śmierć rodziców Ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego
wypadku
1 000 1 200 2 000 brak
Śmierć rodziców Ubezpieczonego 1 000 1 200 1 300 6 miesięcy
Śmierć rodziców współmałżonka w
następstwie nieszczęśliwego
wypadku
1 000 1 200 2 000 brak
Śmierć rodziców współmałżonka 1 000 1 200 1 300 6 miesięcy
Świadczenia opiekuńcze
AXA 24 – świadczenia opiekuńcze dla
Ubezpieczonego oraz jego rodziny
zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD brak
Program Rabatowy
AXA Benefit
Składka miesięczna (w zł) 48,00 62,00 74,00
Dodatkowe świadczenia medyczne i
opiekuńcze
Składka miesięczna (w zł) Karencja

AXA MEDI – świadczenia medyczne i
opiekuńcze w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

Forma indywidualna

7,00 brak

AXA MEDI – świadczenia medyczne i
opiekuńcze w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

Forma rodzinna

21,00 brak
Zakres ubezpieczenia Kod wariantu Karencje
MRP1 MRP2 MRP3 MRP4
Zakres ubezpieczenia dla
Ubezpieczonego
Wysokość świadczenia (w zł)
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 130 000 150 000 250 000 350 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego
wypadku
80 000 90 000 150 000 210 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego w
następstwie zawału serca lub
udaru mózgu
50 000 70 000 100 000 140 000 6 miesięcy
Śmierć Ubezpieczonego 30 000 40 000 50 000 70 000 6 miesięcy
Osierocenie dziecka 3 000 4 000 4 500 5 000 6 miesięcy
Uszczerbek lub uszkodzenia ciała
Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 30 000 35 000 50 000 60 000 brak
1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 300 350 500 600
Niezdolność Ubezpieczonego do
pracy w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
8 000 10 000 15 000 18 000 brak
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
Świadczenie za każdy dzień
pobytu w szpitalu trwającego
nieprzerwanie co najmniej:

 • 1 dzień w przypadku obrażeń ciała
 • 4 dni – w przypadku choroby lub ciąży (wyłączając poród fizjologiczny)
 • 10 dni – w przypadku powikłań poporodowych Maksymalnie za 180 dni
wypadek komunikacyjny 240 300 450 480 brak
nieszczęśliwy wypadek 140 150 250 280 brak
choroba, ciąża (wyłączając poród
fizjologiczny), obrażenia ciała
50 50 50 80 3 miesiące; NW – brak
OIOM/OIT 500 500 500 500 brak
rekonwalescencja 250 250 250 250 brak
sanatorium 500 500 500 500 3 miesiące
świadczenia ambulatoryjne zgodnie z OWUD 3 miesiące
Poważne zachorowanie
Ubezpieczonego
29 chorób i zabiegów w ramach katalogu A 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów 3 miesiące
poważne zachorowanie
Ubezpieczonego
38 chorób i zabiegów w ramach katalogu B 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów 3 miesiące
Poważne zachorowanie
Ubezpieczonego
51 chorób i zabiegów w ramach katalogu C 7 000 8 000 9 000 10 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD 3 miesiące
Operacja medyczna Ubezpieczonego
(553 operacje wymienione w Tabeli operacji medycznych)
1 klasa 500 750 900 1 500 3 miesiące
2 klasa 300 450 540 900
3 klasa 100 150 180 300
Zakres ubezpieczenia dla
współmałżonka
Śmierć współmałżonka w
następstwie nieszczęśliwego
wypadku
16 000 20 000 27 000 27 000 brak
Śmierć współmałżonka 6 000 7 000 7 000 7 000 6 miesięcy
Uszczerbek na zdrowiu
współmałżonka w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 10 000 brak
1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 100
Pobyt współmałżonka w szpitalu
Świadczenie za każdy dzień
pobytu w szpitalu trwającego
nieprzerwanie co najmniej:

 • 1 dzień w przypadku obrażeń ciała
 • 4 dni – w przypadku choroby lub ciąży (wyłączając poród fizjologiczny)
 • 10 dni – w przypadku powikłań poporodowych Maksymalnie za 180 dni
wypadek komunikacyjny 200 220 240 250 brak
nieszczęśliwy wypadek 100 120 140 150 brak
choroba, ciąża (wyłączając poród
fizjologiczny), obrażenia ciała
30 40 40 50 3 miesiące; NW – brak
OIOM/OIT 500 500 500 500 brak
rekonwalescencja 250 250 250 250 3 miesiąca
sanatorium 500 500 500 500 3 miesiące
Poważne zachorowanie
współmałżonka
29 chorób i zabiegów w ramach katalogu A 4 000 5 000 5 000 7 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD 3 miesiące
Zakres ubezpieczenia dla dziecka
Śmierć dziecka w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
5 000 8 000 8 000 10 000 brak
Śmierć dziecka 3 000 4 000 4 000 5 000 6 miesięcy
Pobyt dziecka w szpitalu
Świadczenie za każdy dzień
pobytu w szpitalu trwającego
nieprzerwanie co najmniej:

 • 1 dzień w przypadku obrażeń ciała
 • 4 dni – w przypadku choroby lub ciąży (wyłączając poród fizjologiczny) Maksymalnie za 30 dni w przypadku choroby i 180 dni w razie wypadku, ale łącznie nie więcej niż za 180 dni
wypadek komunikacyjny 200 220 230 250 brak
nieszczęśliwy wypadek 100 120 130 150 brak
choroba, ciąża (wyłączając poród
fizjologiczny), obrażenia ciała
30 40 40 50 3 miesiące; NW – brak
Poważne zachorowanie dziecka 16 chorób i zabiegów 5 000 10 000 12 000 18 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD 3 miesiące
Urodzenie się dziecka urodzenie się żywego dziecka
Ubezpieczonemu
1 200 1 300 1 500 1 700 10 miesięcy
konsultacje lekarzy specjalistów w
przypadku urodzenia się dziecka
wymagającego leczenia
10 miesięcy
Urodzenie się dziecka
wymagającego leczenia
które przy urodzeniu otrzymało 1-4
punktów w skali Apgar
2 400 2 650 3 000 3 200 10 miesięcy
które przy urodzeniu otrzymało 5-8
punktów w skali Apgar, urodziło
się z wadą wrodzoną, urodziło
się jako wcześniak
2 000 2 200 2 500 2 700 10 miesięcy
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD 10 miesięcy
Urodzenie się martwego noworodka 2 000 2 800 3 000 3 000 10 miesięcy
Zakres ubezpieczenia dla rodzica
Ubezpieczonego lub rodzica
współmałżonka
Śmierć rodziców Ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego
wypadku
2 000 2 600 3 000 4 000 brak
Śmierć rodziców Ubezpieczonego 1 400 1 600 1 700 2 000 6 miesięcy
Śmierć rodziców współmałżonka w
następstwie nieszczęśliwego
wypadku
2 000 2 600 3 000 4 000 brak
Śmierć rodziców współmałżonka 1 400 1 600 1 700 2 000 6 miesięcy
Świadczenia opiekuńcze
AXA 24 – świadczenia opiekuńcze dla
Ubezpieczonego oraz jego rodziny
zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD brak
Program Rabatowy
AXA Benefit
Składka miesięczna (w zł) 82,00 96,00 116,00 154,00
Dodatkowe świadczenia medyczne i
opiekuńcze
Składka miesięczna (w zł) Karencja

AXA MEDI – świadczenia medyczne i
opiekuńcze w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

Forma indywidualna

7,00 brak

AXA MEDI – świadczenia medyczne i
opiekuńcze w następstwie
nieszczęśliwego wypadku

Forma rodzinna

21,00 brak
Zakres ubezpieczenia Kod
wariantu
Karencje
MDD1 MDD2 MDD3
Zakres ubezpieczenia dla
Ubezpieczonego
Wysokość świadczenia (w zł)
Śmierć Ubezpieczonego w
następstwie wypadku
komunikacyjnego
100 000 120 000 200 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego
wypadku
50 000 60 000 100 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego w
następstwie zawału serca lub
udaru mózgu
50 000 60 000 100 000 6 miesięcy
Śmierć Ubezpieczonego 25 000 30 000 50 000 6 miesięcy
Uszczerbek lub uszkodzenia ciała
Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 20 000 30 000 40 000 brak
1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała 200 300 400
Niezdolność Ubezpieczonego do
pracy w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
10 000 14 000 20 000 brak
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
Świadczenie za każdy dzień
pobytu w szpitalu trwającego
nieprzerwanie co najmniej:

 • 1 dzień w przypadku obrażeń ciała
 • 4 dni – w przypadku choroby lub ciąży (wyłączając poród fizjologiczny)
 • 10 dni – w przypadku powikłań poporodowych Maksymalnie za 180 dni
wypadek komunikacyjny 150 200 360 brak
nieszczęśliwy wypadek 70 100 160 brak
choroba, ciąża (wyłączając poród
fizjologiczny), obrażenia ciała
35 50 60 3 miesiące;
NW – brak
OIOM/OIT 500 500 500 brak
rekonwalescencja 250 250 250 3 miesiące
sanatorium 500 500 500 3 miesiące
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 29 chorób i zabiegów w ramach
katalogu A
10 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD 3 miesiące
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 38 chorób i zabiegów w ramach
katalogu B
10 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD 3 miesiące
Poważne
zachorowanie Ubezpieczonego
51 chorób i zabiegów w ramach
katalogu C
10 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD 3 miesiące
Operacja medyczna Ubezpieczonego
(553 operacje wymienione w
Tabeli operacji medycznych)
1 klasa 500 1 000 1 500 3 miesiące
2 klasa 300 600 900
3 klasa 100 200 300
Zakres ubezpieczenia dla dziecka
Pobyt dziecka w szpitalu
Świadczenie za każdy dzień pobytu w
szpitalu trwającego
nieprzerwanie co najmniej:

 • 1 dzień w przypadku obrażeń ciała
 • 4 dni – w przypadku choroby lub ciąży (wyłączając poród fizjologiczny)

Maksymalnie za 30 dni w przypadku choroby i 180 dni w razie wypadku, ale łącznie nie więcej niż za 180 dni

wypadek komunikacyjny 130 150 250 brak
nieszczęśliwy wypadek 70 80 150 brak
choroba, ciąża (wyłączając poród
fizjologiczny), obrażenia ciała
35 40 50 3 miesiące;
NW – brak
świadczenia ambulatoryjne zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD 3 miesiące;
NW – brak
Poważne zachorowanie dziecka 16 chorób i zabiegów 10 000 15 000 20 000 3 miesiące
konsultacje lekarzy specjalistów zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD 3 miesiące
Świadczenia opiekuńcze
AXA 24 – świadczenia opiekuńcze dla
Ubezpieczonego oraz jego rodziny
zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD zgodnie z OWUD brak
Program RabatowyAXA Benefit
Składka miesięczna (w zł) 45,00 55,00 75,00
Dodatkowe świadczenia medyczne i opiekuńcze Składka miesięczna (w zł) Karencje
AXA MEDI – świadczenia medyczne i opiekuńcze
w następstwie nieszczęśliwego wypadkuForma indywidualna
7,00 brak
AXA MEDI – świadczenia medyczne i opiekuńcze
w następstwie nieszczęśliwego wypadkuForma rodzinna
21,00 brak

Jak kupić polisę

Pobierz wniosek i tabelę Wypełnij wniosek oraz  tabelę i prześlij na adres biura Dokonaj wpłaty na konto Polisę otrzymasz pocztą na wskazany adres

POBIERZ WNIOSEK


Pliki do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia

Materiały informacyjne

Upoważnienie RODO