Warta dla Ciebie i Rodziny

Pakiet MPakiet VIPPakiet 55 PLUS
Wiek przystąpienia: od 18 (ukończonego) do 66 (nieukończonego) lub w przypadku posiadania ubezpieczenia na życie do 80. (nieukończonego)
Okres trwania: po przekroczeniu 80 roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie „Twoje Życie 80 Plus”

Dla każdego rodzina jest ważna. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, na jakie ryzyko narażamy najbliższe osoby w sytuacjach, gdy stykamy się z przykrymi niespodziankami losu. Gdy pojawiają się problemy zdrowotne ograniczające naszą aktywność, warto mieć zabezpieczenie finansowe, które pozwoli rozwiązać trudne sytuacje bez obciążania naszych bliskich.

Z myślą o wsparciu w takich sytuacjach oraz ochronie, której potrzebują Twoi bliscy, stworzyliśmy ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny.

M

Formularz zamówienia ubezpieczenia


  Ilość osób do upoważnionych do wypłaty świadczeń w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej:

  1 OSOBA:

  2 OSOBA:

  1 OSOBA:

  2 OSOBA:

  3 OSOBA:

  1 OSOBA:

  2 OSOBA:

  3 OSOBA:

  4 OSOBA:

  Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej wnioskopolisy: (odpowiedź negatywna oznacza brak możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia)

  Wiek przystąpienia: od 18 (ukończonego) do 66 (nieukończonego) lub w przypadku posiadania ubezpieczenia na życie do 80. (nieukończonego)
  Okres trwania: po przekroczeniu 80 roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie „Twoje Życie 80 Plus”

  Dla każdego rodzina jest ważna. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, na jakie ryzyko narażamy najbliższe osoby w sytuacjach, gdy stykamy się z przykrymi niespodziankami losu. Gdy pojawiają się problemy zdrowotne ograniczające naszą aktywność, warto mieć zabezpieczenie finansowe, które pozwoli rozwiązać trudne sytuacje bez obciążania naszych bliskich.

  Z myślą o wsparciu w takich sytuacjach oraz ochronie, której potrzebują Twoi bliscy, stworzyliśmy ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny.

  VIP

  Formularz zamówienia ubezpieczenia


   Ilość osób do upoważnionych do wypłaty świadczeń w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej:

   1 OSOBA:

   2 OSOBA:

   1 OSOBA:

   2 OSOBA:

   3 OSOBA:

   1 OSOBA:

   2 OSOBA:

   3 OSOBA:

   4 OSOBA:

   Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej wnioskopolisy: (odpowiedź negatywna oznacza brak możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia)

   Wiek przystąpienia: od 55 (ukończonego) do 66 (nieukończonego) lub w przypadku posiadania ubezpieczenia na życie do 80. (nieukończonego)
   Okres trwania: po przekroczeniu 80 roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie „Twoje Życie 80 Plus”

   Dla każdego rodzina jest ważna. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, na jakie ryzyko narażamy najbliższe osoby w sytuacjach, gdy stykamy się z przykrymi niespodziankami losu. Gdy pojawiają się problemy zdrowotne ograniczające naszą aktywność, warto mieć zabezpieczenie finansowe, które pozwoli rozwiązać trudne sytuacje bez obciążania naszych bliskich.

   Z myślą o wsparciu w takich sytuacjach oraz ochronie, której potrzebują Twoi bliscy, stworzyliśmy ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny.

   55plus

   Formularz zamówienia ubezpieczenia

   Czy już wybrałeś najlepszy dla siebie wariant czy życzysz sobie abyśmy przeprowadzili analizę Twoich potrzeb w celu dobrania optymalnego do Ciebie ubezpieczenia?

   Dokonałem już wyboru


    Ilość osób do upoważnionych do wypłaty świadczeń w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej:

    1 OSOBA:

    2 OSOBA:

    1 OSOBA:

    2 OSOBA:

    3 OSOBA:

    1 OSOBA:

    2 OSOBA:

    3 OSOBA:

    4 OSOBA:

    Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej wnioskopolisy: (odpowiedź negatywna oznacza brak możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia)

    Proszę o analizę


     Pytania

     Jak wygląda procedura zawarcia umowy Warta dla Ciebie i Rodziny?

     Po wybraniu wariantu ubezpieczenia Klient otrzymuje do podpisania wnioskopolisę. Nie wymagane są żadne badania lekarskie, wypełniasz tylko jeden dokument (wnioskopolisę), który jest potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia.

     Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny w wariancie 55 PLUS?

     Okres korzystania z ochrony zależy od klienta i może trwać maksymalnie do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 80 roku życia. Po przekroczeniu 80 roku życia umowa może być kontynuowana w Wariancie „Twoje Życie 80 Plus”

     W jakim wieku można zawrzeć umowę Warta dla Ciebie i Rodziny w wariancie M i VIP?

     Umowę mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 66 roku życia lub w przypadku posiadania innego ubezpieczenia na życie i jego rezygnacji  do 80 roku życia.

     W jakim wieku można zawrzeć umowę Warta dla Ciebie i Rodziny w wariancie 55 PLUS?

     Umowę mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 66 roku życia lub w przypadku posiadania innego ubezpieczenia na życie i jego rezygnacji  do 80 roku życia.

     Od kiedy zaczyna działać ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?

     Polisa zaczyna działać od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wnioskopolisa została złożona do Warty i po opłaceniu pierwszej składki (do 14. dnia pierwszego miesiąca trwania okresu ubezpieczenia).

     W odniesieniu do niektórych zdarzeń ubezpieczeniowych wprowadzono tzw. okresy karencji. To oznacza, że ochrona zaczyna działać po upływie określonego czasu (szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny).

     Okresy karencji wynoszą:

     • 3 miesiące w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego ubezpieczonego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka lub partnera PLUS (pobyt w wyniku choroby), rekonwalescencji dziecka
     • 6 miesięcy w przypadku: śmierci ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierci małżonka, śmierci małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierci rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera, śmierci dziecka, osierocenia dziecka przez ubezpieczonego, śmierci noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego ubezpieczonego, wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka lub partnera poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania
     • 10 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka, urodzenia się wnukaW przypadku gdy ubezpieczony bezpośrednio przed początkiem okresu ubezpieczenia, był objęty ochroną z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie, albo umowy indywidulanego kontynuowania grupowego ubezpieczenia na życie, do okresu 6 miesięcy o zalicza się okres opłacania składek z poprzedniej ww. umowy ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ „WARTA” S.A. lub z innym niż TUnŻ „WARTA” S.A. ubezpieczycielem, o ile ubezpieczony wystąpił albo rozwiązał ją w dzień poprzedzający początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 5 – 9.
      ———————————————————————————————————-
      W przypadku gdy ubezpieczony bezpośrednio przed początkiem okresu ubezpieczenia, był objęty ochroną z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie, albo umowy indywidulanego kontynuowania grupowego ubezpieczenia na życie, do okresu 6 miesięcy oraz do okresu 10 miesięcy, o których mowa powyżej, zalicza się okres opłacania składek z poprzedniej ww. umowy ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ „WARTA” S.A. lub z innym niż TUnŻ „WARTA” S.A. ubezpieczycielem, o ile ubezpieczony wystąpił albo rozwiązał ją w dzień poprzedzający początek okresu ubezpieczenia.
     Informacje o ubezpieczeniu + Ogólne Warunki

     Oferujemy innowacyjny Program Ubezpieczeniowy – Warta dla Ciebie i Rodziny.
     Zabezpiecza on przed skutkami aż 50 rodzajów zdarzeń i może obejmować całą rodzinę. Assistance medyczny gwarantuje wszystkim domownikom pomoc w razie kłopotów ze zdrowiem.

     Każdy z nas chce zabezpieczenia dla swojej rodziny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.
     Co jednak zrobić, gdy nie mamy dostępu do ofert grupowych, a nasze dochody nie pozwalają nam na zakup standardowego ubezpieczenia na życie? To proste – warto sięgnąć po ofertę Warta dla Ciebie i Rodziny.

     Poczucie komfortu oraz bezpieczeństwa dla siebie oraz swoich bliskich na wypadek utraty zdrowia, długiego leczenia, czy utraty pracy, a w konsekwencji utraty źródła dochodu, jest celem nie tylko osób posiadających dzieci, ale także osób samotnych. Odpowiedzią na te oczekiwania są atrakcyjne pakiety ubezpieczeń grupowych dostępne w dużych firmach. Jednak w przypadku małych firm lub wykonywania wolnych zawodów albo gdy sami jesteśmy mikroprzedsiębiorcami takie rozwiązania są dla nas niedostępne. W tym kontekście szczególnie istotnym może okazać się rozwiązanie proponowane przez Wartę.

     Ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny to rozwiązanie dla osób indywidualnych, w przystępnej cenie, gwarantujące zakres ubezpieczenia dostępny dotychczas tylko w ramach ubezpieczeń grupowych. Przywileje takie jak wypłata środków z okazji narodzin dziecka, czy wsparcie finansowe w przypadku śmierci bliskiej osoby są teraz dostępne praktycznie dla każdego. W zależności od indywidualnych potrzeb polisa może zostać odpowiednio dopasowana i zapewnić zabezpieczenie w różnych sytuacjach życiowych. Warta przygotowała ofertę zarówno dla osób, które chcą zadbać o swoją rodzinę, jak i dla tych, które nie posiadają rodziny, ale zależy im na zabezpieczeniu finansowym na wypadek np. utraty zdolności do pracy. Ubezpieczenie gwarantuje wysokie wypłaty w razie nieszczęśliwych zdarzeń lub choroby, co może być szczególnie istotne dla mikroprzedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody. Dodatkowo w przypadku zdarzeń w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wypłaty świadczeń w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia zapewniają ponadstandardowe wysokości świadczeń.

     Istotnym jest przejrzysty i prosty proces przygotowania polisy. Przystąpienie do ubezpieczenia Warta Dla Ciebie i Rodziny nie wymaga żadnej ankiety medycznej, którą standardowo należy wypełnić przy zawarciu klasycznej umowy indywidualnej.

     Kolejnym niezwykle istotnym elementem Warty dla Ciebie i Rodziny jest cena, która jest stała i niezależna od wieku.

     Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warty dla Ciebie i Rodziny

     Karta produktu