Pomoc na raka

Kompleksowe wsparcie na każdym etapie choroby

Czy masz pewność, że jeśli zachorujesz na nowotwór, publiczna służba zdrowia zapewni Ci odpowiednią opiekę?

Czy jesteś w stanie ponieść wysokie koszty, które mogą pojawić się na różnych etapach leczenia?

Czy Ty i Twoja rodzina poradzicie sobie bez dodatkowych środków pieniężnych rekompensujących częściową utratę dochodów związaną z Twoją mniejszą dyspozycją zawodową?

Czy w sytuacji poważnej choroby chcesz mieć dostęp do szybkich konsultacji specjalistycznych i badań pozwalających na dokładniejszą diagnozę i monitorowanie przebiegu choroby?

 

Pomoc na Raka to kompleksowe ubezpieczenie, które zapewnia świadczenia pieniężne wypłacane na kluczowych etapach leczenia, dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań oraz pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą nowotworową.

Infolinia medyczna assistance

Informacje medyczne dostępne od początku ochrony ubezpieczeniowej m.in. z zakresu:

 • profilaktyki i stylu życia zmniejszających ryzyko wystąpienia nowotworów
 • sposobu przygotowania się do zabiegów i badań medycznych związanych z leczeniem i diagnostyką nowotworów
 • objawów związanych z przyjmowaniem leków bądź interakcją z innymi lekami.
Assistance medyczny

Szeroka gama usług assistance m.in.:

 • transport medyczny
 • opieka domowa po chemioterapii lub radioterapii
 • pomoc psychologa
 • rehabilitacja
 • informacja onkologiczna.
Dostęp do świadczeń ambulatoryjnych
 • szybki dostęp do konsultacji specjalistycznych
 • możliwość wykonania badań laboratoryjnych i diagnostycznych pozwalających na dokładniejszą diagnozę i monitorowanie przebiegu choroby (np. morfologia, rezonans, tomografia, biopsja, markery nowotworowe, USG).
Wypłata świadczenia pieniężnego

Pieniądze na pokrycie różnego rodzaju kosztów
pojawiających się na poszczególnych etapach leczenia:

 • po rozpoznaniu nowotworu
 • w przypadku operacji
 • w przypadku chemioterapii/radioterapii.
Miesięczne świadczenie pieniężne

Pozwala na częściową rekompensatę utraty dochodów, wypłacane nawet do 12 miesięcy.

Druga opinia medyczna

Weryfikacja diagnozy przez światowego eksperta, specjalizującego się w danym schorzeniu, mająca na celu potwierdzenie bądź nową diagnozę oraz opracowanie ścieżki leczenia.


Pakiety dla UbezpieczonegoPakiety dla dziecka Ubezpieczonego
Zdarzenie ubezpieczeniowe Wysokość świadczenia Karencje
Wariant 40 Wariant 50 Wariant 60
Łączny limit świadczeń (w zł) 40 000 zł 50 000 zł 60 000 zł
Rozpoznanie i leczenie – łączna suma ubezpieczenia
Na każdym etapie walki z chorobą wypłacamy kwoty określone poniżej.
22 000 zł 29 000 zł 36 000 zł 6 miesięcy
Rozpoznanie
Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 8 800 zł 11 600 zł 14 400 zł
Rak przedinwazyjny (rak in situ) 4 400 zł 5 800 zł 7 200 zł
Operacja
Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 6 600 zł 8 700 zł 10 800 zł
Rak przedinwazyjny (rak in situ) 3 300 zł 4 350 zł 5 400 zł
Cykle chemioterapii (świadczenie za jeden cykl – maks. 5)
Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 660 zł 870 zł 1 080 zł
Rak przedinwazyjny (rak in situ) 330 zł 435 zł 540 zł
Cykle radioterapii (świadczenie za jeden cykl – maks. 5)
Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu 660 zł 870 zł 1 080 zł
Rak przedinwazyjny (rak in situ) 330 zł 435 zł 540 zł
Świadczenia okresowe

Po potwierdzeniu rozpoznania nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu rozpoczynamy wypłatę dodatkowych środków pieniężnych co miesiąc, nawet do 12 miesięcy.

1 000 zł
miesięcznie
1 250 zł
miesięcznie
1 500 zł
miesięcznie
6 miesięcy
Ambulatoryjne świadczenia medyczne

Oferujemy dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów oraz badań ambulatoryjnych i diagnostycznych, korzystasz z nich bezgotówkowo w kilkuset placówkach na terenie całego kraju, do wysokości sumy ubezpieczenia.

6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 6 miesięcy
Druga Opinia Medyczna

Po rozpoznaniu nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu konsultujemy wyniki badań ze światowym ekspertem, aby zweryfikować diagnozę i leczenie.

raport światowego eksperta 6 miesięcy
Assistance medyczny

Zapewniamy pomoc w trakcie walki z chorobą: transport medyczny, dostarczenie leków, rehabilitacja, pomoc psychologa, opieka pielęgniarska.

6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 6 miesięcy
Infolinia medyczna assistance

Otrzymujesz możliwość uzyskania informacji m.in. o:

 • sposobach przygotowania się do zabiegów i badań medycznych związanych z leczeniem lub diagnostyką nowotworów,
 • czynnikach wpływających na rozwój nowotworów.
informacja telefoniczna brak
Miesięczna składka (w zł)
Składka, jeżeli dotyczą Ciebie wszystkie poniższe stwierdzenia:

 1. nie palisz papierosów
 2. nie zdiagnozowano u Ciebie dotąd nowotworu
 3. nie zdiagnozowano u członka Twojej rodziny (matka, ojciec, brat, siostra) nowotworu przed 60. rokiem życia
składka standardowa
25 zł 30 zł 35 zł
Składka, jeżeli dotyczy Ciebie tylko jedno z poniższych stwierdzeń:

 1. palisz papierosy
 2. zdiagnozowano u członka Twojej rodziny (matka, ojciec, brat, siostra) nowotwór przed 60. rokiem życia
składka podwyższona
38 zł 45 zł 52 zł
Jeżeli zdiagnozowano u Ciebie kiedykolwiek nowotwór lub jeżeli dotyczą Ciebie obydwa poniższe stwierdzenia:

 1. palisz papierosy
 2. zdiagnozowano u członka Twojej rodziny (matka, ojciec, brat, siostra) nowotwór przed 60. rokiem życia
nie możemy objąć Cię
tym ubezpieczeniem
Zdarzenie ubezpieczeniowe Wysokość świadczenia Karencje
Wariant 30 Wariant 40
Łączny limit świadczeń na każde dziecko Ubezpieczonego 30 000 zł 40 000 zł
Rozpoznanie i leczenie – łączna suma ubezpieczenia
Na każdym etapie walki z chorobą wypłacamy kwoty określone poniżej.
15 000 zł 22 000 zł 6 miesięcy
Rozpoznanie 6 000 zł 8 800 zł
Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu
Operacja 4 500 zł 6 600 zł
Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu
Cykle chemioterapii (świadczenie za jeden cykl – maks. 5) 450 zł 660 zł
Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu
Cykle radioterapii (świadczenie za jeden cykl – maks. 5) 450 zł 660 zł
Nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu
Świadczenia okresowe

Po potwierdzeniu rozpoznania nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu rozpoczynamy wypłatę dodatkowych środków pieniężnych co miesiąc, nawet do 12 miesięcy.

750 zł miesięcznie 1 000 zł miesięcznie 6 miesięcy
Ambulatoryjne świadczenia medyczne

Oferujemy dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów oraz badań ambulatoryjnych i diagnostycznych, korzystasz z nich bezgotówkowo w ok. 700 placówkach na terenie całego kraju, do wysokości sumy ubezpieczenia.

6 000 zł 6 000 zł 6 miesięcy
Druga Opinia Medyczna

Po rozpoznaniu nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu konsultujemy wyniki badań ze światowym ekspertem, aby zweryfikować diagnozę i leczenie.

raport
światowego eksperta
6 miesięcy
Assistance medyczny

Zapewniamy pomoc w trakcie walki z chorobą: transport medyczny, dostarczenie leków, rehabilitacja, pomoc psychologa, opieka pielęgniarska.

6 000 zł 6 000 zł 6 miesięcy
Infolinia medyczna assistance

Otrzymujesz możliwość uzyskania informacji m.in. o:

 • sposobach przygotowania się do zabiegów i badań medycznych związanych z leczeniem lub diagnostyką nowotworów,
 • czynnikach wpływających na rozwój nowotworów.
informacja telefoniczna brak
Miesięczna składka (w zł) 20 zł 25 zł
Zalety:
 • wsparcie finansowe na kluczowych etapach leczenia,
 • dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań oraz pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą,
 • w pakiecie dla dzieci w ramach jednej składki wszystkie Twoje dzieci do 18 roku życia objęte są ochroną,
 • prosty sposób zawarcia umowy w tym brak wymogu badań lekarskich.

Jak kupić polisę

Pobierz wniosek Wypełnij wniosek i prześlij na e-mail Dokonaj wpłaty na konto Polisę otrzymasz pocztą na wskazany adres

POBIERZ WNIOSEK