Dom

Ubezpieczenie mieszkania lub ubezpieczenie domu można teraz kupić w naszym biurze z 30% zniżką dla nowych klientów – to dobra informacja dla każdego łowcy promocji – bo zniżka daje ogromną oszczędność! Jeśli zastanawiasz się nad zakupem takiego ubezpieczenia, to właśnie teraz jest ten odpowiedni moment, aby wreszcie podjąć decyzję i ubezpieczyć swoją nieruchomość.

Nie musisz wychodzić z domu, możesz to zrobić przez internet

Oferta polis na mieszkanie jest bogata. Duży wybór ucieszy niektórych, a innym utrudni zadanie – bo jak wybierać spośród kilkudziesięciu ofert, z których każda, jak deklarują dostawcy, jest najlepsza?

Dlatego w tym pomagam ja swoim klientom

Jestem przedstawicielem ponad 17 towarzystw ubezpieczeniowych wiem, że oferta ubezpieczeń mieszkaniowych jest szeroka. Jednak zawsze staram się wyszukiwać takie oferty, które będą atrakcyjne dla moich klientów – pod względem zakresu ochrony oraz ceny. Od początku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej zależy mi na długofalowej współpracy z klientami, dlatego polecane przeze mnie ubezpieczenia dają pewną ochronę w razie szkody i solidne odszkodowania.

Mieszkanie można ubezpieczyć od wielu hipotetycznych, niebezpiecznych zdarzeń. Najbardziej zalecany zakres polisy mieszkaniowej dotyczy:

Ognia i Zdarzeń Losowych

Ubezpieczenie obejmuje m. in.:

 • uszkodzenie mienia na skutek pożaru lub innego zdarzenia losowego, np. uderzenia pioruna, zalania lub huraganu
 • zniszczenie elementów zewnętrznych domu lub mieszkania, również tych znajdujących się na terenie ubezpieczonej posesji, np. kamery, elementy monitoringu
 • przepięcie bez względu na przyczynę, np. zwarcie w instalacji, nagły skok w sieci powodujący uszkodzenie sprzętu AGD lub RTV
 • pękanie mrozowe elementów zewnętrznych domu, budynku gospodarczego lub elementów balkonów, tarasów lub loggii w mieszkaniu
 • zniszczenie roślin znajdujących się na terenie posesji
 • stłuczenie lub pęknięcie, np. płyty kuchennej, szklane elementy kuchenki mikrofalowej i okapu jak również szklane elementy balkonów
 • rozmrożenie zapasów gospodarstwa domowego przechowywanych w lodówkach
 • katastrofę budowlaną domu w budowie lub budynku gospodarczego i architektury ogrodu, będących w trakcie budowy

Pełna ochrona w ramach All risk obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie – tak zwane szkody własne. Możesz ubezpieczyć również dom starszy niż 50-letni, jeśli przeszedł remont – wypłata odszkodowania następuje według wartości domu w stanie nowym. Ubezpieczenie zawierasz bez oględzin budynku oraz okazywania ubezpieczonych przedmiotów

Kradzież

Ubezpieczenie obejmuje:

 • włamanie jak również kradzież ubezpieczonych przedmiotów
 • kradzież elementów zewnętrznych domu lub mieszkania, np. rynien, kamer, baterii słonecznych, klimatyzatorów
 • zniszczenie, również przy próbie włamania, elementów zewnętrznych domu, mieszkania, domku letniskowego lub domu w budowie
 • zniszczenie lub kradzież przedmiotów znajdujących się na terenie posesji, np. grilla, mebli ogrodowych, wyposażenia placu zabaw
 • wandalizm, w tym także grafitti

Możesz ubezpieczyć architekturę ogrodu, rośliny, elementy zewnętrzne domu lub mieszkania od kradzieży zwykłej (bez śladów włamania). Twoje ubezpieczenie obejmuje również pokrycie kosztów wymiany zabezpieczeń oraz dorobienia kluczy w przypadku ich utraty lub zniszczenia.

Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym (OC)

Ubezpieczenie obejmuje:

 • OC w życiu prywatnym, które chroni w razie wyrządzenia szkody innym osobom, również w związku z użytkowaniem nieruchomości, np. podczas uprawiania sportów rekreacyjnych lub szkody wyrządzone przez dzieci
 • Osobą objętą ochroną jest również pomoc domowa oraz inne osoby wykonujące prace w gospodarstwie domowym, bez konieczności opłacania dodatkowej składki.
 • Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku zalania niezależnie od winy Ubezpieczonego, np. z powodu awarii pralki.
 • Suma gwarancyjna w Wariancie III to aż 2 mln zł. Ochrona na całym świecie

Jakie masz dodatkowe możliwości ochrony ?

OC Najemcy – otrzymujesz ochronę wsytuacji, gdy najemca, któremu wynajmujesz mieszkanie, zniszczy lub uszkodzi mienie osoby trzeciej, np. zaleje mieszkanie sąsiada.

Home Assistance – korzystasz zpomocy interwencyjnej specjalisty, np. ślusarza, hydraulika, serwisanta sprzętu komputerowego, biurowego, AGD, RTV.

SOS Assistance – otrzymujesz pomoc w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu lub mieszkania na skutek zdarzeń losowych lub powodzi, np. lokal zastępczy, dozór mienia, transport.

Medical Assistance – otrzymujesz wsparcie w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, np. wizyta lekarza, pielęgniarki, dowóz leków.

Bagaż –  chronimy przedmioty osobiste, np. telefon, tablet czy klucze, na wypadek ich utraty lub zniszczenia, zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w podróży. Ochrona obejmuje również bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach zewnętrzny

Ubezpieczenie roczne czy na trzy lata – co je rożni?

Ciekawe rozwiązanie to umożliwienie zakupu polisy nie tylko na rok, ale również na 3 lata.

Co dzięki temu zyskujemy?

 • Polisa trzyletnia jest tańsza od rocznej – poniżej porównanie cen polis jednorocznych i trzyletnich
 • Jeśli chcesz możesz zapłacić jednorazowo za polisę lub podzielić płatność na roczne raty bez żadnej podwyżki
 • Jeśli masz kredyt hipoteczny i bank chce żeby na polisie była cesja, tylko raz na 3 lata musisz pokazać polisę w banku – oszczędza to Twój czas!
 • Cena ubezpieczenia jest ustalona i niezmienna nawet jeśli innych dosięgną podwyżki, Ty będziesz mieć ustaloną cenę polisy przez następne 3 lata

Przykładowe wyliczenie składki

Przykład I

Dom 150 m2 o wartość 250 000 zł + ruchomości domowe 30 000 zł – polisa 3-letnia

Składowe pakietu Standardowy
(Cesja)
Optymalny
(Rubin)
Maksymalny
(Diament)
Ogień All Risk
Naturalne zdarzenia All Risk
Powódź
Zalanie All Risk
Kradzież  
Assistance
Przepięcie   5 000 zł All Risk
Stłuczenie stałych elementów   3 000 zł All Risk
Wandalizm All Risk
Pozostałe zdarzenia losowe     All Risk
OC 100 000 zł 100 000 zł 100 000 zł
Rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Cena 562 zł 940 zł 1362 zł
Przykład II

Dom 150 m2 o wartość 250 000 zł + ruchomości domowe 30 000 zł – polisa roczna

Składowe pakietu Standardowy
(Cesja)
Optymalny
(Rubin)
Maksymalny
(Diament)
Ogień All Risk
Naturalne zdarzenia All Risk
Powódź
Zalanie All Risk
Kradzież  
Assistance
Przepięcie   5 000 zł All Risk
Stłuczenie stałych elementów   3 000 zł All Risk
Wandalizm All Risk
Pozostałe zdarzenia losowe     All Risk
OC 100 000 zł 100 000 zł 100 000 zł
Rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Cena 201 zł 340 zł 447 zł

Formularz kalkulacji ubezpieczenia domu

  Dane nieruchomości

  Konstrukcja drewniana - konstrukcja, w której elementy nośne (ściany, słupy, podciągi i ramy) wykonane są z drewna (budynki o konstrukcji szkieletowej drewnianej, budynki z bali drewnianych) oraz budynki, których część drewniana stanowi powyżej 50%

  Jeżeli mieszkanie znajduje się w kamienicy o konstrukcji drewnianej należy zaznaczyć konstrukcję drewnianą

  Ściana szkieletowa typu 'mur pruski' wypełniona cegłą lub betonem jest konstrukcją murowaną

  Ściana szkieletowa typu 'szachulec' z wypełnienem gliniano - słomianym lub gliniano - trzcinowym jest konstrukcja drewnianą" behavior="hover" close="no" class=""][/su_tooltip]
  murowanadrewniana

  Powierzchnia użytkowa nieruchomości w m2: [su_tooltip style="light" position="top" shadow="yes" rounded="yes" size="default" title="Powierzchnia" content="Podaj metraż ubezpieczanej nieruchomości. Jeśli nie znasz dokładnych parametrów, podaj przybliżoną wartość liczbową powierzchni użytkowej. Na jej podstawie zostanie obliczona składka ubezpieczenia." behavior="hover" close="no" class=""][/su_tooltip]

  Rok budowy: [su_tooltip style="light" position="top" shadow="yes" rounded="yes" size="default" title="Rok budowy" content="Podaj rok, w którym wybudowano nieruchomość. Jeżeli prace trwały więcej niż rok, uwzględnij datę oddania budynku do użytku – jeśli jej nie znasz, podaj datę orientacyjną." behavior="hover" close="no" class=""][/su_tooltip]
  Liczba powodzi w ostatnich 5 latach: [su_tooltip style="light" position="top" shadow="yes" rounded="yes" size="default" title="Liczba powodzi" content="Wybierz liczbę powodzi, które od 1997 roku dotknęły teren, na którym znajduje się budynek. Dotyczy nieruchomości dotkniętych przez powódź na skutek opadów czy wylania zbiornika wodnego. Jest to wymagane dla określenia przez ubezpieczyciela stopnia ryzyka." behavior="hover" close="no" class=""][/su_tooltip]
  Tytuł prawny: [su_tooltip style="light" position="top" shadow="yes" rounded="yes" size="default" title="Tytuł prawny" content="Wybierz formę własności ubezpieczanej nieruchomości. Lokal może być Twój, możesz posiadać spółdzielcze prawo własności, wynajmować mieszkanie bądź jedynie posiadać zakwaterowanie na jego terenie. Jeżeli żadne z wymienionych nie odpowiada Twojej sytuacji, wybierz Inne." behavior="hover" close="no" class=""][/su_tooltip]
  Czy nieruchomość jest wynajmowana: [su_tooltip style="light" position="top" shadow="yes" rounded="yes" size="default" title="Wynajem nieruchomości" content="Wybierz Tak, jeżeli nieruchomość jest wynajmowana osobom trzecim." behavior="hover" close="no" class=""][/su_tooltip]
  TakNie
  Czy w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza: [su_tooltip style="light" position="top" shadow="yes" rounded="yes" size="default" title="Działalność gospodarcza w lokalu" content="Wybierz Tak, gdy na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza. Jeśli nieruchomość jest wykorzystywana w celach komercyjnych, zakres ubezpieczenia i wysokość składki zostaną dopasowane do Twoich potrzeb." behavior="hover" close="no" class=""][/su_tooltip]
  TakNie
  Wartość mieszkania + stałe elementy w zł [su_tooltip style="light" position="top" shadow="yes" rounded="yes" size="default" title="Wartość mieszkania" content="Wpisz łączną sumę ubezpieczenia mieszkania (murów), jego stałych elementów, pomieszczeń przynależnych i miejsca parkingowego, które znajdują się w tym samym budynku wielorodzinnym co mieszkanie.

  Stałe elementy - elementy mieszkania zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, np.: okna, drzwi, trwała zabudowa meblowa kuchni, wnęk, zabudowa balkonów, obudowa instalacji, instalacje, urządzenia techniczne, telewizor zamontowany na ścianie, przyłącza mediów, powłoki malarskie itp." behavior="hover" close="no" class=""][/su_tooltip]
  Ruchomości domowe w zł [su_tooltip style="light" position="top" shadow="yes" rounded="yes" size="default" title="Ruchomości domowe" content="Wpisz sumę ubezpieczenia mienia ruchomego np.: przedmiotów użytku domowego, sprzętu turystycznego, sportowego, rehabilitacyjnego, audiowizualnego, komputerowego, elektronicznego, fotograficznego, przedmiotów osobistych, przedmiotów wartościowych (w tym dzieł sztuki) do 6 000 zł, zwierząt domowych, sprzętu ogrodniczego, narzędzi, rowerów, służbowego laptopa i telefonu, itp.

  W wariancie Maksymalnym to również: biurowe rzeczy do prowadzenia działalności w miejscu ubezpieczenia: komputer, laptop, fax, telefon, tablet, aparat fotograficzny, kamera, kserokopiarka znajdujące się w miejscu ubezpieczenia rzeczy osobiste gości czyli osób przebywających czasowo w miejscu ubezpieczenia na zaproszenie Ubezpieczonego. " behavior="hover" close="no" class=""][/su_tooltip]
  Zabezpieczenia: [su_tooltip style="light" position="top" shadow="yes" rounded="yes" size="default" title="Zabezpieczenia" content="Zabezpieczenia okien - kraty lub rolety antywłamaniowe zgodnie z klasą odporności na włamanie co najmniej 2 lub szyby zgodnie z klasą odporności na włamanie co najmniej P3

  Drzwi antywłamaniowe - drzwi zgodnie z klasą odporności na włamanie co najmniej 3

  Stały dozór fizyczny - stały dozór miejsca ubezpieczenia pełniony przez pracowników Ubezpieczonego, osoby objęte ubezpieczeniem lub pracowników agencji ochrony mienia

  Alarm lokalny - system antywłamaniowy wywołujący sygnał dźwiękowy w miejscu ubezpieczenia

  Alarm z monitoringiem - system antywłamaniowy obejmujący swym zasięgiem całą powierzchnię domu lub mieszkania i wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia

  Domofon - urządzenie służące do komunikacji głosowej na małe odległości bez pośrednictwa centrali w tym wideodomofon" behavior="hover" close="no" class=""][/su_tooltip] (zaznaczenie kilku pozycji z lewym Ctrl)
  Rodzaj ubezpieczenia: [su_tooltip style="light" position="top" shadow="yes" rounded="yes" size="default" title="Ubezpieczenie roczne czy na trzy lata – co je rożni?" content="Ciekawe rozwiązanie to umożliwienie zakupu polisy nie tylko na rok, ale również na 3 lata.

  Co dzięki temu zyskujemy?

  Polisa trzyletnia jest tańsza od rocznej – poniżej porównanie cen polis jednorocznych i trzyletnich
  Jeśli chcesz możesz zapłacić jednorazowo za polisę lub podzielić płatność na roczne raty bez żadnej podwyżki.
  Jeśli masz kredyt hipoteczny i bank chce żeby na polisie była cesja, tylko raz na 3 lata musisz pokazać polisę w banku – oszczędza to Twój czas!
  Cena ubezpieczenia jest ustalona i niezmienna nawet jeśli innych dosięgną podwyżki, Ty będziesz mieć ustaloną cenę polisy przez następne 3 lata." behavior="hover" close="no" class=""][/su_tooltip]

  OC w życiu prywatnym: Polska, Europa, Świat: [su_tooltip style="light" position="top" shadow="yes" rounded="yes" size="default" title="OC w życiu prywatnym" content="Polska, Europa, Świat - zakres pełny - obejmuje m.in. szkody powstałe w związku z:

  - posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości lub ruchomości w miejscu ubezpieczenia

  - posiadaniem zwierząt domowych

  - posiadaniem lub użytkowaniem modeli latających lub latawców (w tym dronów do 10 kg) na terenie RP

  - posiadaniem lub użytkowaniem rowerów

  - amatorskim uprawianiem sportów

  - użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych do 30 dni" behavior="hover" close="no" class=""][/su_tooltip]

  Rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia: [su_tooltip style="light" position="top" shadow="yes" rounded="yes" size="default" title="Ubezpieczenie od rabunku" content="Ubezpieczenie od rabunku na terytorium całego świata m.in. takich rzeczy jak:

  - torebka, walizka, pieniądze, bilety komunikacji publicznej

  - dokumenty tożsamości, prawo jazdy, dowód rejestracyjny

  - klucze do pojazdu, budynków lub mieszkania Ubezpieczonego,

  - sprzęt elektroniczny, komputerowy, audiowizualny, fotograficzny, telefon

  - sprzęt sportowy, rehabilitacyjny, aparat słuchowy

  - instrumenty muzyczne, biżuteria, zegarki

  - rower, hulajnoga, wózek dziecięcy, wózek inwalidzki" behavior="hover" close="no" class=""][/su_tooltip]

  Dane kontaktowe