Ochrona prawna pojazdu

STANDARD

Ta wersja zawiera m.in: (rozwiń)
 • Suma Ubezpieczenia do 50 000 pln
 • Limit dwóch usług na sporządzanie opinii i analiz prawnych, analiz dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów.

PREMIUM

Ta wersja zawiera dodatkowo: (rozwiń)
 • Sumę Ubezpieczenia zwiększoną do 100 000 pln.
 • Pokrycie kosztów postępowania mediacyjnego (mediacja sądowa i pozasądowa).
 • Ochronę w zakresie sporów sądowo-administracyjnych.
 • Limit czterech usług na sporządzanie opinii i analiz prawnych, analiz dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów.

Ochrona obejmuje następujące koszty prawne:

 • porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej,
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych,
 • analizy dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów dotyczących pojazdów,
 • identyfikacja stanu prawnego,
 • udostępnianie wzorów umów dotyczących pojazdów,
 • informacje prawne dotyczące postępowań prawnie regulowanych oraz organów ochrony prawnej i Prawników

Formularz kalkulacji ubezpieczenia

  Dane kontaktowe:


  PLIKI DO POBRANIA

  Ogólne warunki Ubezpieczenia ochrony prawnej

  Karta produktu – Ochrona Prawna pojazdu


  NA CZYM POLEGA UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ?

  Ubezpieczenie zapewnia Klientom

  • Profesjonalne doradztwo i konsultacje prawne w zakresie all risk
  • Finansowanie procesów sądowych

  Nasi klienci otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe w sporach prawnych związanych z ich życiem prywatnym lub prowadzeniem firmy.

  CO GWARANTUJE UBEZPIECZENIE?

  Doradztwo i konsultacje prawne we wszystkich sprawach dotyczących życia prywatnego lub prowadzenia firmy

  • Nielimitowane telefoniczne porady prawne
   • wsparcie i wyjaśnienie problemów prawnych
   • informacje co do praw jakie przysługują oraz możliwe warianty dalszego postępowania w danej sprawie
   • porady jakie materiały należy zgromadzić oraz jakie czynności podjąć aby zwiększyć swoje szanse w dochodzeniu swoich praw
   • jak zabezpieczyć dowody w sprawie
  • Sporządzenie opinii i analiz prawnych
  • Analiza dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów
  • Identyfikacja stanu prawnego i wzory umów

  Finansowanie kosztów prowadzenia procesów sądowych m .in.

  • honorarium adwokata lub radcy prawnego (również wybranego przez klienta)
  • sądowych wpis koszty biegłych, opłaty za apelacje i inne
  • strony przeciwnej w przegranym procesie
  • postępowania egzekucyjnego
  • dojazdów na rozprawy także do sądów zagranicznych
  • niezbędnych tłumaczeń
  • rzeczoznawcy majątkowego
  • poręczenia majątkowego (w formie zwrotnej)
  • mediacji

  OCHRONA PRAWNA JEST W DWÓCH WARIANTACH

  • STANDARD suma ubezpieczenie 50 000 zł
  • PREMIUM suma ubezpieczenia 100 000 zł

  Ochrona prawna w życiu prywatnym to polisa

  • indywidualna
  • rodzinna

  OCHRONA PRAWNA POJAZDU OBEJMUJE

  • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (od sprawcy lu TU ) związanych z pojazdem
   np. uszkodzenie samochodu, uszczerbek zdrowia
  • Obrona w sprawach karnych w komunikacji drogowej np. wypadek z winy kierowcy za granicą
  • Obrona w sprawach wykroczenia w komunikacji drogowej np. niesłuszne zabranie prawa jazy lub dowodu rejestracyjnego , niesłuszny mandat
  • Spory z umów konsumpcyjnych dotyczących pojazdu serwis, warsztaty
  • Spory z umów ubezpieczenia związanych z pojazdem np. AC lub Assistance
  • Sądowe spory podatkowe – tylko w pakiecie PREMIUM

  KLAUZULE DODATKOWE

  1. Obrona ubezpieczającego przed roszczeniem – do 20% SU
   • spory wynikające z odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym
   • spory wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umów ubezpieczenia,
    np. ubezpieczenia, sprzedaż pojazdu.
  2. Rozszerzone doradztwo i konsultacje prawnego karencja 6 tygodni
   • przygotowanie umowy i zapewnienie usługi prawnej transakcji – do 3.5% SU
   • bezpośrednie porady i konsultacje prawne – koszt do 1 % SU
   • sporządzenie testamentu
  3. Sprawy związane z naruszeniem zasad dotyczących transportu drogowego (ITD)
   • warunki i zasady wykonywania przewozu towarów i osób
   • czas pracy kierowców
   • warunki techniczne pojazdu
   • ponoszenie opłat drogowych

  JAKIE POJAZDY MOŻNA UBEZPIECZYĆ?

  Prywatne m. in. samochody osobowe (również przerobione na ciężarowe), samochody i przyczepy kempingowe, przyczepy, motorowery, motocykle, quady, skutery wodne i łodzie do 100 kW oraz motorówki do 200 kW mocy silnika
  Firmowe (wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej) m. in: samochody osobowe, ciężarowe tiry, pojazdy specjalne itp.

  JAKIE WARUNKI MUSZĄ SPEŁNIĆ POJAZDY?

  • Pojazdy muszą mieć polskie tablice rejestracyjne
  • W przypadku pojazdu prywatnego , nie może być wykorzystywany do działalności gospodarczej.

  KTO MOŻE KUPIĆ UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ POJAZDU?

  Właściciel lub współwłaściciel pojazdu lub użytkownik pojazdu np. syn, który jeździ samochodem ojca lub firma , która ma samochód w leasingu lub kredycie i właścicielem jest bank

  KTO JEST OBJĘTY UBEZPIECZENIEM?

  • Ubezpieczający lub osoba , na której zawarto ubezpieczenie, a więc właściciel ubezpieczonego pojazdu
  • Każdy kierowca ubezpieczonego pojazdu
  • Pasażerowie pojazdu przewożeni nieodpłatnie

  NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA OCHRONY PRAWNEJ POJAZDU

  • Wypadki umyślne, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • Prowadzenie ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień np. brak prawa jazdy, brak badań technicznych
  • Jeśli pojazd prywatny – to brak ochrony w przypadku zdarzeń związanych z działalnością gospodarczą
  • Naruszenie zakazu postoju, zatrzymania się lub wjazdu albo parkowania w sposób niezgodny z przepisami.

  KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • Organizacja i finansowanie procesów sądowych
  • Brak ryzyka związanego z procesem postępowań
  • Pomoc w sprawach karnych i o wykroczenie
  • Pomoc w dochodzeniu odszkodowań za szkody na osobie lub mieniu
  • Stały dostęp do profesjonalnego doradztwa prawnego
  • Brak konfliktu interesu w dochodzeniu roszczeń
  • Przyjazna i efektywna likwidacja szkód

  CHCESZ SPAĆ SPOKOJNIE
  TO NIE CZEKAJ AŻ COŚ SIĘ STANIE
  TYLKO SIĘ UBEZPIECZ