Indywidualne

  Data i strefa

  Osoby ubezpieczone

  Opcje dodatkowe

  Sporty wysokiego ryzyka
  Narciarstwo / snowboarding
  Wyczynowe uprawianie sportu
  Choroby przewlekłe
  Praca fizyczna
  Pasywny udział w wojnie


  Dane kontaktowe


  Jak kupić polisę

  Wypełnij formularz Dokonaj wpłaty Polisę dostaniesz na e-mail

  Przykładowe wyliczenie składki

  Przykład I

  Wyjazd na 7 dni dla dwóch osób w przedziale od 26 do 65 lat, na wycieczkę bez uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

  Składowe pakietu Oszczędny
  45,00 zł
  Optymalny
  62,00 zł
  Elastyczny
  81,00 zł
  Koszty Leczenia + Assistance Premium 80 000 zł 100 000 zł 300 000 zł
  NNW Uszczerbek 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł
  Odpowiedzialność Cywilna 50 000 zł 80 000 zł
  Bagaż podróżny 500 zł 500 zł
  Kradzież mienia na czas wyjazdu 5 000 zł 5 000 zł
  Cena 45,00 zł 62,00 zł 81,00 zł

  Objaśnienia

  Koszty Leczenia

  Gwarantujemy pokrycie wydatków związanych z leczeniem ambulatoryjnym, szpitalnym, stomatologicznym oraz zakupem leków i środków opatrunkowych. Dla poniższych świadczeń ustalono dodatkowe sumy ubezpieczenia: leczenie stomatologiczne do 200 euro, leczenie związane z ciążą do 150 euro, koszty porodu – do 32 tyg. ciąży do 2 000 euro, koszty naprawy protez do 150 euro.

  Wariant assistance Standard Premium Exclusive
  całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy x x x
  kontakt i telekonferencja z osobą bliską x x x
  transport na teren RP x x x
  transport zwłok x x x
  przekazanie informacji x x x
  pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów x x x
  pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu x x x
  przedłużenie ochrony o 24 h x x x
  transport osób towarzyszących w razie śmierci Ubezpieczonego x x x
  opieka nad niepełnoletnimi dziećmi x x x
  koszty pobytu i transportu osoby towarzyszącej x x x
  transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego x x x
  kierowca zastępczy x x x
  informacje przed podróżą x x x
  zastępstwo w podróży służbowej x x x
  pokrycie kosztów poszukiwań x x x
  pokrycie kosztów ratownictwa x x x
  pomoc w przypadku opóźnienia lotu x x x
  odzyskanie danych z aparatu fotograficznego x x x
  rekonwalescencja x x
  wcześniejszy powrót Ubezpieczonego x x
  kontynuacja podróży x x
  pomoc prawna x
  wypłata w poczet kaucji x
  dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych x
  pomoc finansowa x
  opieka nad zwierzętami domowymi x
  pomoc tłumacza x
  organizacja kontynuacji na terenie RP leczenia rozpoczętego za granicą x
  zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski x
  świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych x
  zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego x
  NNW
  NNW inwalidztwo – wypłata świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie w związku z trwałym inwalidztwem Ubezpieczonego wypłacane jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia za każdy 1% inwalidztwa.

  NNW uszczerbek – wypłata świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wypłacane jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. W ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantujemy również: zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 25% sumy ubezpieczenia NNW (max. 6 000 zł) oraz zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu wózka inwalidzkiego (max. 3 000 zł).

  Odpowiedzialność Cywilna
  Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone w życiu prywatnym osobom trzecim polegające na uszkodzeniu/zniszczeniu ich mienia lub spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu podczas podróży krajowej lub zagranicznej. Ważny element oferty zwłaszcza dla narciarzy i rodzin z dziećmi.
  Bagaż podróżny
  Wypłata odszkodowania za utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy osobistych przewożonych w ramach bagażu podróżnego. Pokrywamy również wydatki związane z zakupem artykułów pierwszej potrzeby (do 120 euro), a spowodowane opóźnieniem dostarczenia bagażu do miejsca pobytu poza granicami Polski o co najmniej 8 godz.
  Kradzież mienia na czas wyjazdu
  Ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku w domu / mieszkaniu na czas wyjazdu. Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł.

  Jeśli na urlop wyjeżdżasz samochodem, pomyśl o dodatkowej opcji MOTO ASSISTANCE

  Zakres ubezpieczenia Limity
  ASSISTANCE SANOCHODOWY – SUMA UBEZPIECZENIA 5 000 zł
  Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia 2 razy
  Holowanie pojazdu 2 razy / do 100 km
  Transport przyczepy 2 razy
  Dostarczenie paliwa 2 razy / do 500 zł
  Parking 2 razy / 3 doby
  Odbiór pojazdu po naprawie 2 razy
  Usługi informacyjne bez limitu
  Świadczenie wymienne Zakwaterowanie Ubezpieczonego w hotelu 3 dni (łącznie 1 000 zł)
  Samochód zastępczy 3 dni, klasa A-B
  Kontynuacja podróży 2 razy, do 1 000 zł

  Przykład II

  Wyjazd na 7 dni dla 2 osób w przedziale od 26 do 65 lat na urlop. Chcesz skorzystać z nurkowania, wspinaczki, jazdy quadem czy skuterem wodnym, wykup opcje sporty wysokiego ryzyka.

  Składowe pakietu Oszczędny
  136,00 zł
  Optymalny
  168,00 zł
  Elastyczny
  224,00 zł
  Koszty Leczenia + Assistance Premium 80 000 zł 100 000 zł 300 000 zł
  NNW Uszczerbek 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł
  Odpowiedzialność Cywilna 50 000 zł 80 000 zł
  Bagaż podróżny 500 zł 500 zł
  Kradzież mienia na czas wyjazdu 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
  Sporty wysokiego ryzyka
  Cena 136,00 zł 168,00 zł 224,00 zł

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogólne warunki ubezpieczenia podróży

  Tabela uszczerbków na zdrowiu

  Pytania i odpowiedzi