Szlaki bez granic

Szlaki bez Granic to uniwersalne ubezpieczenie w PZU dedykowane miłośnikom polskich gór. Ochrona obejmuje każdą górską wyprawę nawet jeśli jej szlak wiedzie za granicami Polski.

Ubezpieczenie powstało przy współpracy z Portalem Tatrzańskim.

Polisa obejmuje:

 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – odszkodowanie nawet za 1% uszczerbku na zdrowiu
 • Koszty Leczenia za Granicą, a także w Polsce – cały proces leczenia organizuje PZU
 • Koszty poszukiwań i ratownictwa – także z użyciem helikoptera poza granicami Polski
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie i mieniu
 • Koszty transportu do Kraju


Działa w górach także po przekroczeniu granicy
do 30 km
w głąb terytorium sąsiadów


Dla turystów oraz osób uprawiających sporty górskie


Ochrona działa przez rok
lub sezon

120 dni


Zdecyduj o wysokości
ochrony

4 pakiety


Warianty i sumy ubezpieczenia

NNW 30 000 zł 50 000 zł 80 000 zł 100 000 zł
OC 30 000 zł 50 000 zł 80 000 zł 100 000 zł
Koszty leczenia 30 000 zł 50 000 zł 80 000 zł 100 000 zł
Koszty ratownictwa 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
Koszty ratownictwa ze względu na warunki pogodowe lub awarię sprzętu 50 000 zł
tylko w wariancie ze sportami wysokiego ryzyka
50 000 zł
tylko w wariancie ze sportami wysokiego ryzyka
80 000 zł
tylko w wariancie ze sportami wysokiego ryzyka
100 000 zł
tylko w wariancie ze sportami wysokiego ryzyka
Koszty transportu do kraju 30 000 zł 50 000 zł 80 000 zł 100 000 zł
Składka za 120 dni
Składka za rok
Z rozszerzeniem o uprawianie sportów
62 zł
96 zł
304 zł
78 zł
116 zł
350 zł
96 zł
152 zł
420 zł
109 zł
177 zł
473 zł

* Tylko w wariancie ze sportami wysokiego ryzyka


Formularz kalkulacji ubezpieczenia

  Zakres ubezpieczenia:

  Standardowo ochroną ubezpieczenia objęte jest rekreacyjne uprawianie sportu. (więcej)

  Czy ochroną mają zostać objęte sporty wysokiego ryzyka? (więcej) TakNie

  Wybierz wariant ubezpieczenia:
  Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4
  Składnik ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
  NNW 30 000 zł 50 000 zł 80 000 zł 100 000 zł
  OC 30 000 zł 50 000 zł 80 000 zł 100 000 zł
  Koszty leczenia 30 000 zł 50 000 zł 80 000 zł 100 000 zł
  Koszty poszukiwania i ratownictwa w przypadku zaginięcia 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
  Koszty poszukiwania i ratownictwa ze względu na warunki pogodowe 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
  Koszty ratownictwa ze względu na warunki pogodowe lub awarię sprzętu* 30 000 zł 50 000 zł 80 000 zł 100 000 zł
  Koszty transportu do kraju 30 000 zł 50 000 zł 80 000 zł 100 000 zł
  Assistance · · · ·

  Wybierz długość okresu ubezpieczenia:

  Przynależność Ubezpieczonego do Klubu Tatrzańskiego TakNie

  Podaj numer członkowski w Klubie Tatrzańskim:
  Dane kontaktowe:


  PLIKI DO POBRANIA

  Ogólne warunki ubezpieczenia

  Warunki szczegółowe