Ubezpieczenia firm

Jesteś człowiekiem biznesu. Myślisz strategicznie, więc najlepiej wiesz, jakie znaczenie dla przyszłości Twojej firmy mają podejmowane teraz decyzje. Z pakietem ubezpieczeń firmy możesz kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie  stanowi doskonałą ochronę Twojej działalności przed zagrożeniami, które mogą zakłócić jej rozwój.

 

W ramach Pakietu można ubezpieczyć zarówno majątek firmy, jak i odpowiedzialność cywilną.

 

Posiadając Pakiet możesz skorzystać systemu atrakcyjnych zniżek.

 

 

Pakiet to zestaw 11 ubezpieczeń dających wszechstronną ochronę przed różnymi rodzajami ryzyka, m. in.:

 • pożarem, zalaniami, gradobiciem, 
 • kradzieżą z włamaniem, 
 • rabunkiem,
 • wandalizmem,
 • wszelkimi szkodami w sprzęcie elektronicznym (np. w wyniku wadliwej obsługi), 
 • stłuczeniem lub pęknięciem przedmiotów szklanych.

 

 

Jeśli nie chcesz zastanawiać się od czego masz chronić swoje mienie wykup opcję ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ochroną wówczas będą objęte wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach bądź polisie.

 

 

W Pakiecie  możesz ubezpieczyć:

 • budynki i budowle,
 • wyposażenie, takie jak biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia,
 • komputery, faksy, drukarki oraz inny sprzęt elektroniczny,
 • przenośne urządzenia elektroniczne,
 • środki, jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu,
 • mienie lub usługi, które wytwarzasz lub sprzedajesz,
 • pieniądze lub biżuterię,
 • powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz,
 • przedmioty należące do Twoich pracowników,
 • przedmioty ze szkła, kamienia i lustra,
 • oraz odpowiedzialność cywilną za szkody, spowodowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

Ubezpieczając w Pakiecie bez dodatkowych kosztów:

 • odpowiadamy za straty, powstałe w wyniku akcji ratowniczej, gaśniczej, wyburzania, odgruzowania, zanieczyszczenia lub skażenia po wystąpieniu szkody, a także koszty poszukiwania przyczyn szkody,
 • zwracamy koszty montażu rusztowań lub ustawienia drabin np. przy wstawianiu stłuczonej szyby okiennej.

 

 

W Pakiecie odpowiadamy również:

 • objęcie ochroną wyposażenie, które planujesz zakupić w okresie ubezpieczenia,
 • rozszerzenie ubezpieczenia o ochronę przed atakami terrorystycznymi,
 • odpowiedzialność za szkody w środkach obrotowych powstałych w wyniku podwyższenia się temperatury przechowywania w urządzeniach chłodniczych,
 • włączenie klauzul dodatkowych dostosowanych do potrzeb Twojej działalności.

 

 

W  Pakiecie znajduje się też OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki specjalnym klauzulom, wybierzesz zakres OC idealnie odpowiadający wymaganiom Twojej firmy.