AXA – Pakiet Zdrowotny dla Klienta indywidualnego

Wygodny dostęp do profesjonalnej opieki medycznej to podstawa

Czy masz pewność, że w razie choroby publiczna służba zdrowia zapewni Ci odpowiednią opiekę? Czy w razie choroby chcesz mieć możliwość skorzystania w jak najkrótszym czasie z konsultacji specjalistycznych? Czy w przypadku pogorszenia stanu zdrowia liczysz na dostęp do badań pozwalających na szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia?

Pakiet Zdrowotny to ubezpieczenie, które w przypadku problemów zdrowotnych zapewnia dostęp do lekarzy, badań oraz rehabilitacji. Zostało stworzone z myślą o komforcie Twojego leczenia. To pomoc dla Ciebie i Twoich najbliższych:

 • podstawowa opieka lekarska
 • konsultacje lekarzy specjalistów
 • opieka pielęgniarska
 • zabiegi ambulatoryjne
 • prowadzenie ciąży
 • wizyty domowe 24/7
 • badania laboratoryjne
 • badania radiologiczne
 • badania endoskopowe
 • badania czynnościowe
 • rehabilitacja szczepienia
 • opieka stomatologiczna
 • coroczny bilans monitorujący rozwój dziecka

Forma indywidualna

Forma rodzinna

 

Zakres świadczeń zdrowotnych

Wariant
Podstawowy Rozszerzony
Podstawowa opieka lekarska
(wizyta realizowana w ciągu 24 godzin)
Konsultacje lekarzy specjalistów
(wizyta realizowana w ciągu 5 dni roboczych)

6 specjalistów

21 specjalistów
Konsultacje profesorskie
Coroczny bilans monitorujący rozwój dziecka
Zabiegowa opieka pielęgniarska
Domowa opieka pielęgniarska
Zabiegi ambulatoryjne
Prowadzenie ciąży
Wizyty domowe 24/7
(zasięg terytorialny wizyt domowych wskazany
jest w tabeli miejscowości znajdującej się na
stronie internetowej Partnera Medycznego)
Badania laboratoryjne
Badania radiologiczne
Badania endoskopowe
Badania czynnościowe
Rehabilitacja
Szczepienia
Opieka stomatologiczna
(obejmuje profilaktyczny przegląd
stomatologiczny oraz zdjęcie RTG zęba)
Śmierć Ubezpieczonego Wysokość sumy ubezpieczenia
100 zł
Składka miesięczna Wariant
Podstawowy Rozszerzony
Forma indywidualna 68 zł 130 zł
Forma rodzinna 169 zł 325 zł

Jak kupić polisę

Pobierz wniosek Wypełnij wniosek i prześlij na adres biura Dokonaj wpłaty na konto Polisę otrzymasz pocztą na wskazany adres

POBIERZ WNIOSEK


Pliki do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia

Upoważnienie RODO