Ubezpieczenie Zdrowotna dla osób pracujących za granicą

Często jeździsz do pracy za granicę, ale Twój jednorazowy pobyt trwa krócej niż 60 dni?

Mam dla Ciebie doskonałą polisę:

 • Niska składka,
 • Wysoki zakres odpowiedzialności.

Obejrzyj, aby poznać szczegóły! 

Koszty leczenia za granicą

Często jeździsz do pracy za granicę, ale Twój jednorazowy pobyt trwa krócej niż 60 dni?

Mam dla Ciebie doskonałą polisę:
?Niska składka,
?Wysoki zakres odpowiedzialności.

?? Obejrzyj poniżej wideo, aby poznać szczegóły!

Opublikowany przez Agata Bartnik Ubezpieczenia Piątek, 25 stycznia 2019


Przykładowe wyliczenie składki

Wariant PREMIUMWariant EXCLUSIVE
Wariant PREMIUM – składka roczna – dla osób, które przebywają do 60 dni za granicą
Składowe pakietu 775,00 zł 1 102,00 zł 1 583,00 zł
Koszty Leczenia + Assistance Premium 500 000 zł 800 000 zł 1 200 000 zł
NNW Uszczerbek 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
Odpowiedzialność Cywilna 150 000 zł 150 000 zł 150 000 zł
Bagaż podróżny 500 zł 500 zł 500 zł
Praca fizyczna x x x
Cena 775,00 zł 1 102,00 zł 1 583,00 zł

Wariant PREMIUM – składka miesięczna
Składowe pakietu 245,00 zł 282,00 zł 364,00 zł
Koszty Leczenia + Assistance Premium 500 000 zł 800 000 zł 1 200 000 zł
NNW Uszczerbek 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
Odpowiedzialność Cywilna 100 000 zł 100 000 zł 100 000 zł
Bagaż podróżny 500 zł 500 zł 500 zł
Praca fizyczna x x x
Cena 245,00 zł 282,00 zł 364,00 zł

Wariant PREMIUM – składka roczna – dla osób, które przekraczają pobyt 60 dni za granicą
Składowe pakietu 3 281,00 zł 3 767,00 zł 4 828,00 zł
Koszty Leczenia + Assistance Premium 500 000 zł 800 000 zł 1 200 000 zł
NNW Uszczerbek 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
Odpowiedzialność Cywilna 150 000 zł 150 000 zł 150 000 zł
Bagaż podróżny 500 zł 500 zł 500 zł
Praca fizyczna x x x
Cena 3 281,00 zł 3 767,00 zł 4 828,00 zł

Objaśnienia

Koszty Leczenia

Gwarantujemy pokrycie wydatków związanych z leczeniem ambulatoryjnym, szpitalnym, stomatologicznym oraz zakupem leków i środków opatrunkowych. Dla poniższych świadczeń ustalono dodatkowe sumy ubezpieczenia: leczenie stomatologiczne do 200 euro, leczenie związane z ciążą do 150 euro, koszty porodu – do 32 tyg. ciąży do 2 000 euro, koszty naprawy protez do 150 euro, leczenie zaostrzenia chorób przewlekłych do 15% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia (w przypadku nie rozszerzenia zakresu chorób przewlekłych).

Wariant assistance Premium
całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy x
kontakt i telekonferencja z osobą bliską x
transport na teren RP x
transport zwłok x
przekazanie informacji x
pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów x
pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu x
przedłużenie ochrony o 24 h x
transport osób towarzyszących w razie śmierci Ubezpieczonego x
opieka nad niepełnoletnimi dziećmi x
koszty pobytu i transportu osoby towarzyszącej x
transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego x
kierowca zastępczy x
informacje przed podróżą x
zastępstwo w podróży służbowej x
pokrycie kosztów poszukiwań x
pokrycie kosztów ratownictwa x
pomoc w przypadku opóźnienia lotu x
odzyskanie danych z aparatu fotograficznego x
rekonwalescencja x
wcześniejszy powrót Ubezpieczonego x
kontynuacja podróży x
pomoc prawna x
wypłata w poczet kaucji x
dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
pomoc finansowa
opieka nad zwierzętami domowymi
pomoc tłumacza
organizacja kontynuacji na terenie RP leczenia rozpoczętego za granicą
zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski
świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych
zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego
NNW
NNW inwalidztwo – wypłata świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie w związku z trwałym inwalidztwem Ubezpieczonego wypłacane jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia za każdy 1% inwalidztwa.

NNW uszczerbek – wypłata świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wypłacane jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. W ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantujemy również: zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 25% sumy ubezpieczenia NNW (max. 6 000 zł) oraz zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu wózka inwalidzkiego (max. 3 000 zł).

Odpowiedzialność Cywilna
Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone w życiu prywatnym osobom trzecim polegające na uszkodzeniu/zniszczeniu ich mienia lub spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu podczas podróży krajowej lub zagranicznej. Ważny element oferty zwłaszcza dla narciarzy i rodzin z dziećmi.
Bagaż podróżny
Wypłata odszkodowania za utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy osobistych przewożonych w ramach bagażu podróżnego. Pokrywamy również wydatki związane z zakupem artykułów pierwszej potrzeby (do 120 euro), a spowodowane opóźnieniem dostarczenia bagażu do miejsca pobytu poza granicami Polski o co najmniej 8 godz.
Wariant EXCLUSIVE – składka roczna – dla osób, które przebywają do 60 dni za granicą
Składowe pakietu 835,00 zł 1 133,00 zł 1 614,00 zł
Koszty Leczenia + Assistance Premium 500 000 zł 800 000 zł 1 200 000 zł
NNW Uszczerbek 60 000 zł 60 000 zł 60 000 zł
Odpowiedzialność Cywilna 150 000 zł 150 000 zł 150 000 zł
Bagaż podróżny 500 zł 500 zł 500 zł
Praca fizyczna x x x
Cena 835,00 zł 1 133,00 zł 1 614,00 zł

Wariant EXCLUSIVE – składka miesięczna 
Składowe pakietu 262,00 zł 301,00 zł 388,00 zł
Koszty Leczenia + Assistance Premium 500 000 zł 800 000 zł 1 200 000 zł
NNW Uszczerbek 60 000 zł 60 000 zł 60 000 zł
Odpowiedzialność Cywilna 150 000 zł 150 000 zł 150 000 zł
Bagaż podróżny 500 zł 500 zł 500 zł
Praca fizyczna x x x
Cena 262,00 zł 301,00 zł 388,00 zł

Wariant EXCLUSIVE – składka roczna – dla osób, które przekraczają pobyt 60 dni za granicą
Składowe pakietu 3 567,00 zł 4 080,00 zł 5 214,00 zł
Koszty Leczenia + Assistance Premium 500 000 zł 800 000 zł 1 200 000 zł
NNW Uszczerbek 60 000 zł 60 000 zł 60 000 zł
Odpowiedzialność Cywilna 150 000 zł 150 000 zł 150 000 zł
Bagaż podróżny 500 zł 500 zł 500 zł
Praca fizyczna x x x
Cena 3 567,00 zł 4 080,00 zł 5 214,00 zł

Objaśnienia

Koszty Leczenia

Gwarantujemy pokrycie wydatków związanych z leczeniem ambulatoryjnym, szpitalnym, stomatologicznym oraz zakupem leków i środków opatrunkowych. Dla poniższych świadczeń ustalono dodatkowe sumy ubezpieczenia: leczenie stomatologiczne do 200 euro, leczenie związane z ciążą do 150 euro, koszty porodu – do 32 tyg. ciąży do 2 000 euro, koszty naprawy protez do 150 euro.

Wariant assistance Exclusive
całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy x
kontakt i telekonferencja z osobą bliską x
transport na teren RP x
transport zwłok x
przekazanie informacji x
pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów x
pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu x
przedłużenie ochrony o 24 h x
transport osób towarzyszących w razie śmierci Ubezpieczonego x
opieka nad niepełnoletnimi dziećmi x
koszty pobytu i transportu osoby towarzyszącej x
transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego x
kierowca zastępczy x
informacje przed podróżą x
zastępstwo w podróży służbowej x
pokrycie kosztów poszukiwań x
pokrycie kosztów ratownictwa x
pomoc w przypadku opóźnienia lotu x
odzyskanie danych z aparatu fotograficznego x
rekonwalescencja x
wcześniejszy powrót Ubezpieczonego x
kontynuacja podróży x
pomoc prawna x
wypłata w poczet kaucji x
dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych x
pomoc finansowa x
opieka nad zwierzętami domowymi x
pomoc tłumacza x
organizacja kontynuacji na terenie RP leczenia rozpoczętego za granicą x
zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski x
świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych x
zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego x
NNW
NNW inwalidztwo – wypłata świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie w związku z trwałym inwalidztwem Ubezpieczonego wypłacane jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia za każdy 1% inwalidztwa.

NNW uszczerbek – wypłata świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wypłacane jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. W ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantujemy również: zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 25% sumy ubezpieczenia NNW (max. 6 000 zł) oraz zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu wózka inwalidzkiego (max. 3 000 zł).

Odpowiedzialność Cywilna
Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone w życiu prywatnym osobom trzecim polegające na uszkodzeniu/zniszczeniu ich mienia lub spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu podczas podróży krajowej lub zagranicznej. Ważny element oferty zwłaszcza dla narciarzy i rodzin z dziećmi.
Bagaż podróżny
Wypłata odszkodowania za utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy osobistych przewożonych w ramach bagażu podróżnego. Pokrywamy również wydatki związane z zakupem artykułów pierwszej potrzeby (do 120 euro), a spowodowane opóźnieniem dostarczenia bagażu do miejsca pobytu poza granicami Polski o co najmniej 8 godz.

  Data i strefa

  Osoby ubezpieczone


  Dane kontaktowe


  Jak kupić polisę

  Wypełnij formularz Dokonaj wpłaty Polisę dostaniesz na e-mail

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogólne warunki ubezpieczenia

  Tabela uszczerbków na zdrowiu

  Pytania i odpowiedzi