Pakiet pełny

TU ZDROWIE

TU ZDROWIE jako jedyne w Polsce oferuje wyłącznie prywatne ubezpieczenia zdrowotne w ponad 2000 placówek w całym kraju.

ZALETY

 • oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw – od 3 do 20 pracowników
 • pakiety dla pracowników oraz pracowników wraz z rodzinami
 • maksymalny wiek pracownika przystępującego do ubezpieczenia to 70 lat
 • średnia wieku pracowników nie ma wpływu na wysokość składki ubezpieczeniowej
 • za dodatkową opłatą (15 zł miesięcznie) można włączyć medycynę pracy do zakresu ubezpieczenia
 • gwarantowany dostęp do lekarzy – 2 dni POZ i 5 dni specjaliści (lub refundacja wizyty)
 • brak ankiety medycznej
 • honorowanie skierowań do specjalistów wystawionych poza ubezpieczeniem
 • 10 wizyt domowych

PLACÓWKI

Sieć ok. 2000 placówek na terenie całego kraju

Lista placówek


UMAWIANIE WIZYT

W ramach posiadanego ubezpieczenia, Ubezpieczony może umawiać usługi:

Przy nazwie każdej placówki w wyszukiwarce został podany optymalny sposób kontaktu, numer 24h Infolinii lub bezpośredni numer telefonu do placówki pozwalający na umówienie terminu wizyty.

Ponadto Ubezpieczony ma możliwość uzyskania świadczeń pieniężnych (zwrot kosztów) w przypadku realizacji wskazanych usług poza siecią placówek współpracujących.


ZAKRES

Lekarze specjaliści

Dostępne są nielimitowane konsultacje lekarskie (*usługa dostępna ze skierowaniem od lekarza):

 • internista,
 • pediatra,
 • lekarz rodzinny – zakres konsultacji obejmuje:
  • wywiad,
  • badanie przedmiotowe,
  • skierowanie na badanie diagnostyczne w przypadku wskazań medycznych,
  • postawienie diagnozy,
  • leczenie,
  • wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego,
  • zabiegi ambulatoryjne
 • lekarz dyżurny (internista, lekarz medycyny rodzinnej)
 • alergolog
 • anestezjolog*
 • angiolog
 • chirurg naczyniowy
 • chirurg ogólny
 • chirurg onkolog
 • chirurg plastyczny*
 • dermatolog-wenerolog
 • diabetolog
 • endokrynolog
 • foniatra-audiolog
 • flebolog*
 • gastroenterolog
 • geriatra*
 • ginekolog
 • ginekolog onkologiczny*
 • hematolog
 • hepatolog*
 • hipertensjolog*
 • immunolog*
 • kardiolog
 • kardiochirurg
 • laryngolog
 • nefrolog
 • lekarz chorób zakaźnych
 • neurolog
 • neurochirurg
 • okulista
 • onkolog
 • ortopeda-traumatolog
 • proktolog
 • pulmonolog
 • psychiatra
 • reumatolog
 • urolog
 • lekarz rehabilitacji

Badania – profilaktyka bez skierowania

Ubezpieczony może jeden raz w roku wykonać poniższe badania bez skierowania:

 • badanie ogólne moczu,
 • morfologia krwi (krwinki białe z pełnym różnicowaniem, krwinki czerwone, płytki krwi, hematokryt),
 • cholesterol całkowity (TC),
 • HDL cholesterol (HDL-C),
 • LDL cholesterol (LDL-C),
 • trójglicerydy (TG),
 • lipidogram (TC, TG,
 • HDL-C, LDL-C),
 • glukoza,
 • krzywa wchłaniania glukozy po obciążeniu doustnym 50 g („0” i „60 min”),
 • krzywa wchłaniania glukozy po obciążeniu doustnym 75 g („0” i „120 min”),
 • cytologia ginekologiczna

Badania diagnostyczne

 • radiologia RTG
 • ultrasonografia – USG
 • densytometria
 • diagnostyka pulmonologiczna
 • diagnostyka kardiologiczna
 • pozostała diagnostyka czynnościowa
 • diagnostyka laryngologiczna
 • diagnostyka ginekologiczna
 • diagnostyka histopatologiczna
 • diagnostyka endoskopowa
 • tomografia komputerowa – TK (CT)
 • rezonans magnetyczny – RM (NMR, MRI)
 • usługi dodatkowe do badań TK, RM i RTG

Badania laboratoryjne

Nielimitowane wykonywanie badań diagnostycznych zleconych przez lekarza w zakresie:

 • hematologia i koagulologia
 • analityka ogólna
 • chemia kliniczna
 • diagnostyka miażdżycy
 • badania serologiczne i diagnostyka infekcji
 • diagnostyka cukrzycy
 • ocena stężenia leków
 • diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby (WZW)
 • diagnostyka chorób tarczycy
 • hormony płciowe
 • hormony inne
 • markery nowotworowe
 • diagnostyka choroby niedokrwiennej serca
 • diagnostyka laboratoryjna osteoporozy
 • toksykologia
 • alergologia
 • serologia grup krwi
 • immunoglobuliny
 • autoimmunologia

Zabiegi ambulatoryjne

 • Chirurgia
 • Dermatologia
 • Ginekologia
 • Laryngologia
 • Okulistyka
 • Ortopedia

Usługi pielęgniarskie w placówce

Usługi pielęgniarskie w placówce: personel pielęgniarski zapewnia następujące usługi dostępne na terenie placówki medycznej:

 • iniekcja domięśniowa (lek pacjenta)
 • iniekcja dożylna (lek pacjenta)
 • kroplowy wlew dożylny (lek pacjenta)
 • opatrunek prosty
 • pomiar ciśnienia krwi
 • próby śródskórne
 • pomiar wzrostu i wagi ciała

Prowadzenie ciąży

Prowadzenie ciąży obejmuje opiekę lekarza ginekologa-położnika oraz badania diagnostyczne zgodne z zakresem usług w posiadanym w wariancie.


Szczepienia (wraz z kosztami szczepionki)

 • konsultacja kwalifikacyjna przed szczepieniem
 • podanie anatoksyny p. tężcowej
 • szczepienie p. grypie

Usługi stomatologiczne (wyłącznie w Centrach Medycznych POLMED)

 • przegląd stomatologiczny 1 raz w roku ubezpieczeniowym
 • instruktaż higieny jamy ustnej

Rehabilitacja

W przypadku konieczności wykonania zabiegów rehabilitacyjnych, po określeniu jej zakresu przez lekarzy lub rehabilitantów Centrów Medycznych POLMED Ubezpieczony ma zapewnioną opiekę rehabilitacyjną w zakresie:

 • konsultacja rehabilitanta;
 • konsultacja fizykoterapeuty;
 • konsultacja lekarza rehabilitacji medycznej.

Zakres nie obejmuje kosztów rehabilitacji w przypadku wad wrodzonych i ich następstw, zaburzeń neurorozwojowych – następstw urazów okołoporodowych, przewlekłych chorób tkanki łącznej i ich następstw, rehabilitacji po zabiegach operacyjnych w okresie 30 dni od zabiegu, rehabilitacji po ostrym niedokrwieniu mięśnia sercowego, epizodach neurologicznych i naczyniowo-mózgowych oraz usług o charakterze fitness i gimnastyki korekcyjnej.

Szczegółowa oferta:
Fizykoterapia (30 zabiegów na rok na jedną okolicę ciała)
 • elektrostymulacja (mm.k.dolnej, mm.k.górnej, krtań)
 • fonoforeza, krioterapia miejscowa, laser, pole magnetyczne, prądy DD, prądy interferencyjne, prądy TENS, ultradźwięki, terapuls, prądy Traberta (kręgosłup lędźwiowy, kręgosłup piersiowy, kręgosłup szyjny, nadgarstek, podudzie, przedramię, ramię, ręka, staw barkowy, staw biodrowy, staw kolanowy, staw łokciowy, staw skokowy, stopa, udo)
 • ultradźwięki w wodzie
 • galwanizacja, jonoforeza, (kręgosłup lędźwiowy, kręgosłup piersiowy, kręgosłup szyjny, krtań, nadgarstek, podudzie, przedramię, ramię, ręka, staw barkowy, staw biodrowy, staw kolanowy, staw łokciowy, staw skokowy, stopa, udo);
Kinezyterapia (30 zabiegów na rok na jedną okolicę ciała)
 • ćw. instruktażowe, ćw. usprawniające, terapia indywidualna (kręgosłup lędźwiowy, kręgosłup piersiowy, kręgosłup szyjny, nadgarstek, podudzie, przedramię, ramię, ręka, staw barkowy, staw biodrowy, staw kolanowy, staw łokciowy, staw skokowy, stopa, udo);
 • wyciąg trakcyjny (kręgosłup lędźwiowy, kręgosłup szyjny)
 • masaż wirowy (kończyna dolna, kończyna górna)

Wybierz pakiet Wypełnij wniosek Podpisz i wyślij Dokonaj wpłaty Oryginał polisy otrzymasz
pod wskazany adres

PLIKI DO POBRANIA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Katalog Świadczeń

Informacja o Procedurze Reklamacyjnej

Lista placówek

Regulamin Panelu Ubezpieczającego