Pakiet rozszerzony

TU ZDROWIE

TU ZDROWIE jako jedyne w Polsce oferuje wyłącznie prywatne ubezpieczenia zdrowotne w ponad 2000 placówek w całym kraju.

ZALETY

 • oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw – od 3 do 20 pracowników
 • pakiety dla pracowników oraz pracowników wraz z rodzinami
 • maksymalny wiek pracownika przystępującego do ubezpieczenia to 70 lat
 • średnia wieku pracowników nie ma wpływu na wysokość składki ubezpieczeniowej
 • za dodatkową opłatą (15 zł miesięcznie) można włączyć medycynę pracy do zakresu ubezpieczenia
 • gwarantowany dostęp do lekarzy – 2 dni POZ i 5 dni specjaliści (lub refundacja wizyty)
 • brak ankiety medycznej
 • honorowanie skierowań do specjalistów wystawionych poza ubezpieczeniem

PLACÓWKI

Sieć ok. 2000 placówek na terenie całego kraju

Lista placówek


UMAWIANIE WIZYT

W ramach posiadanego ubezpieczenia, Ubezpieczony może umawiać usługi:

Przy nazwie każdej placówki w wyszukiwarce został podany optymalny sposób kontaktu, numer 24h Infolinii lub bezpośredni numer telefonu do placówki pozwalający na umówienie terminu wizyty.

Ponadto Ubezpieczony ma możliwość uzyskania świadczeń pieniężnych (zwrot kosztów) w przypadku realizacji wskazanych usług poza siecią placówek współpracujących.


ZAKRES

Lekarze specjaliści

Dostępne są nielimitowane konsultacje lekarskie:

 • internista,
 • pediatra,
 • lekarz rodzinny: zakres konsultacji obejmuje:
  • wywiad,
  • badanie przedmiotowe,
  • skierowanie na badanie diagnostyczne w przypadku wskazań medycznych,
  • postawienie diagnozy,
  • leczenie,
  • wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego oraz zabiegi ambulatoryjne
 • alergolog
 • chirurg ogólny
 • chirurg onkolog
 • dermatolog-wenerolog
 • diabetolog
 • endokrynolog
 • foniatra-audiolog
 • gastroenterolog
 • ginekolog
 • hematolog
 • kardiolog
 • laryngolog
 • nefrolog
 • neurolog
 • okulista
 • onkolog
 • ortopeda-traumatolog
 • proktolog
 • pulmonolog
 • reumatolog
 • urolog
 • lekarz rehabilitacji

Badania – profilaktyka bez skierowania

Ubezpieczony może jeden raz w roku wykonać poniższe badania bez skierowania:

 • badanie ogólne moczu,
 • morfologia krwi (krwinki białe z pełnym różnicowaniem, krwinki czerwone, płytki krwi, hematokryt),
 • cholesterol całkowity (TC),
 • HDL cholesterol (HDL-C),
 • LDL cholesterol (LDL-C),
 • trójglicerydy (TG),
 • lipidogram (TC, TG,
 • HDL-C, LDL-C),
 • glukoza,
 • krzywa wchłaniania glukozy po obciążeniu doustnym 50 g („0” i „60 min”),
 • krzywa wchłaniania glukozy po obciążeniu doustnym 75 g („0” i „120 min”),
 • cytologia ginekologiczna

Badania diagnostyczne

 • radiologia RTG
 • ultrasonografia – USG
 • densytometria
 • diagnostyka pulmonologiczna
 • diagnostyka kardiologiczna
 • diagnostyka laryngologiczna
 • diagnostyka ginekologiczna
 • diagnostyka histopatologiczna
 • diagnostyka endoskopowa

Badania laboratoryjne

Nielimitowane wykonywanie badań diagnostycznych zleconych przez lekarza w zakresie:

 • hematologia i koagulologia
 • analityka ogólna
 • chemia kliniczna
 • diagnostyka miażdżycy
 • badania serologiczne i diagnostyka infekcji
 • diagnostyka cukrzycy
 • ocena stężenia leków
 • diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby (WZW)
 • diagnostyka chorób tarczycy
 • hormony inne
 • hormony płciowe
 • markery nowotworowe
 • diagnostyka choroby niedokrwiennej serca
 • diagnostyka laboratoryjna osteoporozy
 • toksykologia
 • alergologia
 • serologia grup krwi
 • immunoglobuliny
 • autoimmunologia

Zabiegi ambulatoryjne

 • Chirurgia
 • Dermatologia
 • Ginekologia
 • Laryngologia
 • Okulistyka
 • Ortopedia

Usługi pielęgniarskie w placówce

Usługi pielęgniarskie w placówce: personel pielęgniarski zapewnia następujące usługi dostępne na terenie placówki medycznej:

 • iniekcja domięśniowa (lek pacjenta)
 • iniekcja dożylna (lek pacjenta)
 • kroplowy wlew dożylny (lek pacjenta)
 • opatrunek prosty
 • pomiar ciśnienia krwi
 • próby śródskórne
 • pomiar wzrostu i wagi ciała

Prowadzenie ciąży

Prowadzenie ciąży obejmuje opiekę lekarza ginekologa-położnika oraz badania diagnostyczne zgodne z zakresem usług w posiadanym w wariancie.


Szczepienia (wraz z kosztami szczepionki)

 • konsultacja kwalifikacyjna przed szczepieniem
 • podanie anatoksyny p. tężcowej
 • szczepienie p. grypie

Usługi stomatologiczne (wyłącznie w Centrach Medycznych POLMED)

 • przegląd stomatologiczny 1 raz w roku ubezpieczeniowym
 • instruktaż higieny jamy ustnej

Wybierz pakiet Wypełnij wniosek Podpisz i wyślij Dokonaj wpłaty Oryginał polisy otrzymasz
pod wskazany adres

PLIKI DO POBRANIA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Katalog Świadczeń

Informacja o Procedurze Reklamacyjnej

Lista placówek

Regulamin Panelu Ubezpieczającego