Dziecko i młodzież

Indywidualne ubezpieczenie
poza szkolne

Nasza specjalna oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia. Jest to ubezpieczenie roczne i może zastąpić ubezpieczenie szkolne.

Więcej

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OŚWIATA

Ubezpieczenie NNW OŚWIATA skierowane jest do rodziców, opiekunów prawnych, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci będące uczniami szkół, a także do studentów.

KUP ONLINE

Pomoc finansowa w razie poważnej choroby
lub wypadku

Już dziś pomyśl o ochronie Twojego dziecka. Ubezpieczenie zapewni Ci finansowe wsparcie w przypadku pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania, uszczerbku lub uszkodzenia ciała dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Więcej